Начало / Новини / Новини и събития / Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по английски език, италиански език и философия и социални науки

   
Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по английски език, италиански език и философия и социални науки

В 09.00 часа в зала 243 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по английски език. 1313 кандидат-студенти са подали заявления за явяване. Йордан Бонев от Хасково изтегли вариант №3, по който ще работят кандидат-студентите днес.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова приветства кандидатите в една от най-красивите зали на Софийския университет и им припомни, че днес им предстои само едно от многото житейски състезания, от което им пожела да излязат с успех. Председател на изпитната комисия е доц. Нели Георгиева от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

DSC_0183_600x400

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Хебраистика, Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Английска филология; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Южна, Източна и Югоизточна Азия; Химия и английски език; Биология и английски език; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

DSC_0199_600x400
DSC_0208_600x400

В 14.00 часа в 224-та аудитория на Ректората на Софийския университет Йорданка Тодорова от Пловдив изтегли тема № 3 на изпита по италиански език. Кандидат-студентите, подали заявление за участие в изпита, са 27.

DSC_0207_600x400

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова приветства кандидатите в Софийския университет и отбеляза, че с радост вижда готовността им да представят всичко, което знаят и да бъдат високо оценени. Председател на изпитната комисия е доц. Ирена Кръстева от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

DSC_0200_600x400

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Социология; Културология; Политология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Италианска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

DSC_0185_600x400

В 14.00 в 255-ра аудитория на Ректората започна и изпитът по философия и социални науки. Кандидат-студентите, които са заявили участие за изпита, са 68.

Виктория Георгиева от София и Александър Николов от Пловдив изтеглиха вариант № 3 на теста. Кандидатите ще пишат и есе на тема: „Мнение, вяра, знание” и текст върху откъс от „Политика” на Аристотел.

1

Проф. д-р Ренета Божанкова пожела на кандидатите да покажат знания, мотивация и амбиция и да станат студенти в Алма матер. Успех на кандидатите пожела и председателят на изпитната комисия проф. Хари Паницидис от Философския факултет на Софийския университет.

С успешно издържан изпит по философия и социални науки кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ: Философия; Социология; Политология; Културология, Библиотечно-информационни науки; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия.

DSC_0226_600x400