Начало / Новини / Новини и събития / Втора международна среща по проект Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research

   
Втора международна среща по проект Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research

На 28-29 септември 2022 г. в Hellenic Open University (HOU) в Патра, Гърция, се състоя втората транснационална среща по проекта Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research (LEARN.INC), проект 2021-1-RO01-KA220-HED-000031136.

Делегатите от партньорите по проекта, представители на академичните и НПО общности в Румъния, България, Гърция и Турция, обсъждаха текущото развитие на проекта и предстоящите следващи стъпки в реализацията му. Дискутирани бяха теми, касаещи финансови въпроси, дисеминацията на резултатите, осигуряването на качествен контрол на дейностите. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ бе представен от един от членовете на екипа – проф. д-р Албена Вуцова.

Партньорите по проекта представиха работата на организациите, които представляват, и как смятат, че техните институции и техните изследователи ще допринесат за проекта. Обсъдиха и текущите задачи пред проекта, плана за действие в следващите месеци, както и възможностите за бъдещо сътрудничество.

LEARN.INC има за основна цел да популяризира иновациите в преподаването и ученето в партньорските висши училища в България, Гърция, Румъния и Турция чрез междуинституционално сътрудничество, обмен на знания и работа в мрежа. Идеята на проекта е да търси вдъхновение, обратна връзка и утвърждаване не само от академичните среди, но и от местните общности и заинтересовани институции. Проектът ще се стреми да насърчава иновациите в обучението и преподаването, ориентирано към студентите, като студентите съвместно проектират гъвкави и модулни формати за електронно обучение, които са разработени в отговор на уместни обществени проблеми.

1