Начало / Новини / Новини и събития / Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет бе открита лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“

   
Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет бе открита лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“

В заседателната зала на Факултета по химия и фармация към Софийския университет се проведе официалното откриване на лабораторията „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“, част от лабораторен комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи“.

Лабораторията е финансирана по проект BG05M20P001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и можеше да бъде проследено и онлайн чрез платформата Microsoft Teams.

Деканът на Факултета по химия и фармация чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов поздрави присъстващите и отбеляза, че екипът на факултета високо цени такива придобивки, тъй като във факултета има достатъчно млади хора – докторанти, постдокторанти, кръжочници, хора, назначени по НИС, които имат нужда точно от тези съвременни условия и съвременна апаратура: „Не е тайна, че през всички тези повече от сто години Факултетът винаги е търсел близостта между научното дирене и това, което предаваме на студентите, било то чрез лекции, било то чрез многото практикуми, кръжочна работа или дипломни работи. Това нещо се е получавало винаги. Минавали сме през кризи, но тези кризи никога не са били сравними в страната в други сфери или в много други висши училища, така че наистина радостно е, че тази нова научна инфраструктура ще бъде използвана“. Проф. Спасов увери, че лабораторията в никакъв случай няма да бъде само модел за показване и допълни, че всяко нещо, придобито във факултета, намира приложение в научни изследвания. „Тази лаборатория е една от няколкото, които ние ще създадем по оперативната програма и ще се радваме да отчитаме на форуми постижения“, отбеляза още той.

1

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева изрази задоволството си да присъства на събитието и припомни, че не за първи път е във Факултета по химия и фармация. Г-жа Ангелиева заяви, че модерното, съвременно оборудване е важно за младите хора, но и за опитните изследователи. Тя подчерта, че научни изследвания без модерна апаратура и прибори за провеждането им няма как да се правят. Зам.-министърът изтъкна, че Центровете за компетентност са направили възможна и свързаността, която трябва да бъде цел на университетите. „Вие вече правите тази свързаност. И тя, както се вижда, тръгва именно в области, където има дългогодишно сътрудничество, съвместни научни изследвания и, разбира се, професионализъм, приятелство и съвместен интерес. Когато говорим за свързаност между университетите и съвместни програми, е важно да мислим за тази свързаност и от гледна точка на извеждане на фокус на специализация в направления, където ние можем да бъдем водещи не само у нас, но и в Европейския съюз и в света“.

Г-жа Карина Ангелиева обърна внимание и на еко- и енергийните системи за чисти технологии. По думите й, това е почти единственият Център за компетентност, който профилира в една от най-модерните области конкретно свързана с новата политика на ЕС за зелена сделка и въобще цялата политика, свързана с модернизиране на индустрията и към преминаване към индустрия 4.0.

14

Тя подчерта, че във всички центрове за компетентност в България участва Софийският университет, което не е случайно: „Много е добре, когато лидерският университет в страната участва в такива мрежи и всъщност разпространява знание и от друга страна увеличава своя собствен капацитет като критична маса“. Зам.-министър Ангелиева отбеляза, че за нея това е важно, защото това са посланията и към нейните колеги политици – че качествени научни изследвания не могат да се правят без оборудване, без млади хора, но и без количество критична маса изследователи. Според г-жа Ангелиева, за да можем да пробием в големи изследователски проекти, трябва българските учени да се обединяват, да има освен качество, което българската наука може да докаже, и количество. В края на изказването си зам.-министър Ангелиева пожела на добър час на проекта.

Проф. Тони Спасов благодари на всички, помогнали да се реализира проектът – водещият партньор от Техническия университет – Габрово с ректор проф. Илия Железаров и проф. Райчо Иларионов – ръководител на проекта, както и на ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков,

Акад. Петър Кралчевски поздрави всички присъстващи на откриването на новата лаборатория в рамките на Центъра по компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ Той говори за работата, свършена до момента по проекта и представи функционалностите на новата апаратурата. Акад. Кралчевски посочи, че апаратите са изключително полезни и вече са влезли в употреба. В изказването си той подчерта необходимостта от подобна модерна апаратура за развитието на българската наука. Акад. Кралчевски отправи своята благодарност за подкрепата към Министерството на образованието и науката, към ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, декана на Факултета по химия и фармация чл.-кор. проф. Тони Спасов, ръководителя на Катедрата по инженерна химия проф. Славка Чолакова и други: „Благодаря много, радваме се на новата лаборатория и се надяваме да имаме още такива хубави поводи да се събираме“.

6

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков изрази задоволството си, че дългите години упорита работа са дали резултат. По думите му, това е поредната стъпка в развитието на един център, който е важен и е свързан с темите и на други центрове. Според проф. Герджиков това може да доведе до синергия и да се създаде нещо общо със споделени ресурси. „Това е начин чрез инфраструктурата, която си осигуряваме, да имаме повече възможност да се занимаваме с приложни изследвания. Също така е права зам.-министър Ангелиева, че най-важното в резултат на всичко това е не че просто ще имаме една техника, а че ще работим заедно, че създаваме все по-големи мрежи и сме свързани всички, които се занимаваме с едни и същи неща“, каза ректорът и пожела на всички успехи в бъдеще.

Присъстващите бяха поздравени още от проф. Райчо Иларионов, ръководител на Центъра за компетентност, а чл.-кор. проф. дмн Красимир Данов направи кратко представяне на новата лаборатория.

10

Лаборатория "Дисперсни системи и реология в чистите технологии" използва ремонтирано помещение от 46 кв.м., за което по проекта са извършени строителни монтажни работи (стойност по договор: 32 591.79 лв. без ДДС, 39 110.15 лв. с ДДС) и е доставена нова апаратура: лазерна дифракционна система за определяне размер на микронни частици в дисперсии (стойност по договор 99 800 лв. без ДДС, 119 960 лв. с ДДС) и система за определяне на контактни ъгли, повърхностна енергия и омокряне на микронни капки върху твърди повърхности, вкл. наклонени и при различни температури (стойност по договор 141 200 лв. без ДДС, 169 440 лв. с ДДС). Предстои доставка на още апаратури в Лабораторията (процедурата е на етап обявено решение): оптична приставка (микроскопски модул) за реометър (с максимална стойност 123 333 лв. без ДДС и 147 999,60 лв. с включен ДДС), елипсометър с БАМ за определяне и визуализация на обекти с малки латерални размери“ (с максимална стойност 357 500,00 лв. без ДДС и 429 000,00 лв. с включен ДДС).

12

Проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ е със срок 30 март 2018 г. ÷ 30 ноември 2023 г.

Безвъзмездна финансова помощ: 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране

Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство

11

Бенефициент (партньори по проекта): Технически университет - Габрово, Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Институт по роботика - БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

8

Вижте повече във видеата по-долу: