Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет за първи път беше връчено отличието „Знак за качество“

   
В Софийския университет за първи път беше връчено отличието „Знак за качество“

На тържествена церемония в Аулата бяха връчени отличията „Знак за качество на Софийския университет“. Факултетът по химия и фармация получи „Знак за качество“ в категория „Устойчиво развитие“. В категорията „Значима иновация“ отличието бе връчено на Факултетния студентски съвет към Факултета по математика и информатика. Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ получи почетна награда.

Отличието „Знак за качество“ е признание за постиженията на хора от академичната общност, които допринасят за развиване на университетската система за управление на качеството и за утвърждаване на високи стандарти за качество.

За отличието бяха номинирани 19 кандидати – преподаватели, представители на администрацията, както и екипи на отделни катедри и факултети. След обстоен преглед на постиженията комисия, назначена със заповед на ректора, определи носителите на отличието, което се присъжда в три категории.

Тържеството бе част от честванията на 130-годишнината от създаването на Алма матер. По нетрадиционен начин бе показан Софийският университет – като висше училище, което уважава усилията на всеки член на своята общност за осигуряване на непрекъснато подобрение на университетските дейности.

8

На церемонията присъстваха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, зам.-министърът на образованието и науката Петър Николов, преподаватели и студенти. представители на организации, с които университетът има партньорски отношения, както и много преподаватели, студенти и колеги от администрацията.

studenti_FMI

В категория „Значима иновация“ отличието „Знак за качество на Софийския университет“ бе връчено на Факултетния студентски съвет към Факултета по математика и информатика за инициативата „Freshers’ weekend“, чрез която студенти помагат за адаптацията към академичния живот на студентите първокурсници и чрез интересни и разнообразни дейности обвързват по уникален начин студентите с преподавателите и студентите помежду им. Мащабната приобщаваща инициатива печели все повече последователи с разнообразните си и примамливи дейности и занимания. Игри, предизвикателства, състезания, включително обикаляне на важни места из кампуса и сградите на ФМИ, танци, екипна работа, награди.

FHF-2

В категория „Устойчиво развитие“ отличието „Знак за качество“ бе връчено на екипа на Факултета по химия и фармация за създаването и приложението на своеобразна собствена процедура за осигуряване на качеството на научните изследвания, която води до устойчиви постижения в научно-изследователската дейност. Тази процедура се основава на проведена външна оценка на научния капацитет на изследователите, работещи във Факултета по химия и фармация. Заключенията от направената външна оценка се проектират в разработената в последствие Стратегия за дългосрочни действия и в изпълнението на множество проекти за повишаване на изследователския капацитет. В резултат на това факултетът реализира ръст на постиженията по отношение на публикационната активност, цитируемост, разпознаваемост на научните постижения, спечелени национални и международни награди и доказва това с конкретни данни.

Отличията бяха връчени от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков на представител на Факултетния студентски съвет на Факултета по математика и информатика и на декана на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски.

В категория „Успешна промяна“ комисията не е излъчила победител и отличието тази година не се присъжда.

ub-SPEC_NAGRADA

Почетна награда (плакет) от името на Университетския център по управление на качеството бе връчена на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. Тази награда е израз на устойчивото присъствие и принос на екипа на библиотеката за осигуряване на качеството на обучението на студентите и на научните изследвания в цялостното развитие на Университета за 130-те години на съществуване. Наградата получи доц. д-р Анна Ангелова – директор на Университетска библиотека.

4

В началото на церемонията ректорът проф. дфн Анастас Герджиков заяви, че с голямо удоволствие участва в първото издание на връчването на „Знак за качество“ на колегите, постигнали най-големи успехи. Той припомни, че това е тема, която се обсъжда от 15 години, когато е бил заместник-министър на образованието и когато са направени промени в Закона за висшето образование. Ректорът отбеляза, че тогава е надделяло мнението, че вътрешната система за управление на качеството е ключова за всеки университет и че никаква външна акредитация и никакъв външен контрол не може да замести истинското разбиране вътре в една организация, че трябва качеството да бъде неотменима част от работата.

1

„Първите години след изменението на закона системите за вътрешно управление на качеството не функционираха изобщо. Те бяха въведени формално, в изпълнение на законовото изискване, всички университети бяха длъжни да ги имат, но нито една не работеше. Софийският университет не правеше изключение от това“, каза още проф. Герджиков и допълни, че постепенно през годините се е осъзнала необходимостта от такава вътрешна система и тя започнала да се подобрява. Ректорът добави, че в последните години в Софийския университет вътрешната система за качество се е превърнала в нещо, без което не може, което всички разбират, че е нужно и което се подобрява всяка година: „Всяка година имаме иновативни идеи, виждаме къде сме сгрешили, кое може да се подобри, и постепенно системата ни става все по-добра и ние сме все по-горди. Това не е възможно само с нашата комисия по качеството. Това може да се направи само, ако всички наистина разбираме нуждата от системата и постепенно я подобряваме, като предлагаме нови и нови мерки“, каза още проф. Герджиков.

Той подчерта, че хората, които разбират най-много необходимостта от тази система и които през последните години са предлагали най-много подобрения в нея, са сред наградените. Ректорът пожела успех на начинанието и през следващите години.

6

Приветствие към номинираните, гостите и академичната общност поднесе и заместник-министърът на образованието и науката г-н Петър Николов, който заяви, че всеки път, когато прекрачва прага на Аулата на Софийския университет, се потапя в атмосферата на залата, която го връща много време назад и всеки път го вълнува една и съща мисъл: „Когато човек гледа тази зала, вижда, че понякога нещата в България могат да се правят перфектно. Вижда че, някога са живели българи, като дарителите – братята Евлоги и Христо Георгиеви, като хората, построили, изградили този университет, които са внимавали за всеки детайл, които са искали да създадат място, което да отговаря на всички критерии за това, за което е построен“, отбеляза г-н Николов.

2

Той отбеляза, че днес имаме изключителна нужда от такива примери, защото големият дефицит на българското общество е, че много неща, които правим, остават на книга, а всъщност продължаваме да ги вършим по начина, по който сме свикнали. Заместник-министърът също подчерта важността на системите за качество. Той отбеляза, че в България в бъдеще все повече ще има значение не дали си завършил университет, а кой университет си завършил. „От тази гледна точка вашата инициатива, която приветствам, е точното нещо, провеждано на точното място. От мен, от Министерството на образованието и науката и лично от министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, желая успех!“, каза г-н Николов.

9

Ръководителят на Центъра по управление на качеството на Софийския университет доц. д-р Силвия Цветанска заяви, че за цялата академична общност това е празник. За онези, които вярват, че Софийският университет има ресурса, капацитета сам да създава модели и стандарти за качество, които да бъдат еталон и за други висши училища, подчерта д-р Цветанска. „Рейтинговите системи наистина са важни, външните оценки също, но за мен най-важна е нашата вътрешна оценка, нашият хъс, да ставаме по-добри и да създаваме модели, които самите ние да подобряваме и да следваме“, каза още тя и допълни, че застава пред присъстващите в Аулата, за да каже „Благодаря“ на цялата общност, която повярва, че макар и трудно, със съпротиви, нашата университетска система по качество може да стане работеща, а не формална.

Доц. Цветанска благодари на всички от експертния съвет на Центъра по качеството, на членовете на комисиите, на своите колеги от Центъра. Тя благодари и на хората, без които първата церемония за връчване „Знак за качество на Софийския университет“ не би била толкова специална. Това са хората от комисията, работели по създаването на идеята, да отделят нужното внимание за всяка номинация, да бъдат справедливи, единни и да бъде създаден стандарт как да се отличават най-добрите. Тя връчи специални грамоти, на няколко души, оказали безценна подкрепа:

doc. Yoanna_Sirakova

На доц. д-р Йоана Сиракова от Факултета по класически и нови филологии, която със своя усет към детайла, към езика, към справедливостта и прецизността е направила така, че отличието „Знак за качество“ да има достоен статут, да обедини и балансира най-различни гледни точки.

Georgi_Kolev

На Георги Колев от отдел „Информация и връзки с обществеността“ – за визуалните елементи, за запазения графичен знак за качество, да изготвените материали, които отличават кампанията.

Kristina_Yovcheva

На Кристина Йовчева от Центъра по качество, заради нейната работа в Центъра.

В рамките на церемонията бяха представени всички номинирани за отделните категории. Всички те получиха сертификат.

Категория „Значима иновация“

Кандидатурите в категория „Значима иновация“ представят иновация в рамките на последната година, която е предпоставка за създаване и развитие на нови стандарти за качество в Софийския университет. В тази категория постиженията се оценяват едновременно по своята иновативност, значимост и потенциал за широко въздействие върху системата за качеството в Университета.

Номинираните в тази категория освен Студентския съвет към Факултета по математика и информатика са:

Slavkonf

SlavConf. – конференция за кариерно и творческо развитие в сферата на хуманитарните науки и изкуствата с инициатор Атанас Нейчев, магистрант в програмата за литература, кино и визуални изкуства във Факултета по славянски филологии. Инициативата съвместява на едно и също място и по едно и също време дейностите на кариерен център и на научна конференция, постигайки по този начин няколко много важни цели: ориентиране на студентите към бъдещото им професионално развитие, обвързване на хуманитарното образование с технологиите и иновациите, на академичното развитие с възможностите за реализация и свързване на творческия процес с конкретни практически перспективи.

Категория „Успешна промяна“

Представени са добри практики, внедрени в рамките на поне една от последните 3 години, водещи до значими резултати, чрез които се повишава качеството на конкретни университетски дейности, системи или процеси. Постиженията се оценяват според това доколко предлаганата промяна е значима и надхвърля съществуващите стандарти за качество.

Номинираните в тази категория са:

Katedra_Muzika

Катедра „Музика“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата с ръководител проф. Адриан Георгиев. Катедрата е реализирала поредица от дейности за информиране и рекламиране на специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“. Проведени са редица събития - семинари, отворени лекции, сключване на рамкови споразумения с водещи в медийните и постпродукционни структури фирми-производители на техника и апаратура, хардуерни и софтуерни решения в областта на звуковите технологии. В резултат на това са се увеличили интернет потребителите на предлаганата информация и е нараснал интересът на кандидат студентите към специалността.

Stopanski_fakultet

Екипът на Стопанския факултет – доц. Теодор Седларски – декан, доц. Атанас Георгиев – зам. декан, Бистра Иванова и Стефка Тошева предлага собствена добра практика за обновяване и поддържане на страницата на факултета, която е част от общия сайт на Софийския университет. Подобренията на страницата улесняват потребителите в откриване на разнообразна и актуална информация, насочена както към студентите и преподавателите, така и към кандидат-студентите.

Категория „Устойчиво развитие“

В нея се номинират постигнати резултати през последните най-малко три години, които отговарят и надхвърлят стандартите за качество, заложени в системата за управление на качеството в Софийския университет.

Заедно с Факултета по химия и фармация, номинираните в тази категория са:

b-2

Университетската библиотека е номинирана за устойчивото си развитие като структура, която успешно се променя и непрекъснато въвежда значими иновации в областта на библиотечно-информационните технологии и дейности, които изграждат облика й на съвременен библиотечно-информационен, културен и образователен център.

Ekip_Botanika

Екип от катедра „Ботаника“ на Биологическия факултет, който кандидатства с едно интересно и оригинално постижение – водораслова колекция. Тя е създадена през 2006 г. и непрекъснато се развива и утвърждава. От 2010 г. водорасловата колекция е включена в Световния регистър на микробиологичните колекции. Екипът с директор проф. Майя Стойнева работи на доброволни начала. Колекцията се използва активно в научноизследователската дейност, а също намира приложение и при обучението на студентите от Биологическия факултет.

Karieren_Centur_StF

Кариерният център на Стопанския факултет с ръководител доц. Боряна Бонева е номиниран за отличието от декана и още четирима преподаватели от Стопанския факултет. Номинацията е за утвърждаването на кариерния център като звено, което работи активно в подкрепа на професионалната реализация на студентите и за изграждане на добри връзки с работодателите. Кариерният център е установил собствен подход на работа, който включва разнообразни дейности по привличане на външни лектори и хора от бизнеса, които не само запознават студентите с актуални тенденции в изучаваните от тях области, но и подпомагат осъвременяването на учебните програми. На този етап практиката на Кариерния център има позитивно въздействие на ниво факултет. А в бъдеще, разбира се, би могла да се имплементира и в други факултети.

Albena_Grigorova

Отдел „Образователни дейности“ е номиниран от проф. Божидар Ангелов – декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата; д-р Христо Беров – Исторически факултет и доц. Милен Замфиров от Катедра „Специална педагогика и логопедия“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата и от Пламен Славов, Държавен експерт в Дирекция "Правна" в Министерство на образованието и науката. И четиримата номиниращи изтъкват като основание за номинацията постигнати резултати в осигуряването на устойчиво развитие в администриране на цялостния процес на образователната дейност на Университета – от приемането на студентите до дипломирането им, а също и дейности като прием на чуждестранни студенти, процедури по признаване на висше образование и работа с базови институции за практическо обучение на студентите. Според номиниращите внимание заслужава и компетентната работа на отдела по проект „Студентски стипендии“.

За отличието „Знак за качество“ е номиниран и ръководителят на отдел „Образователни дейности“ в Софийския университет – г-жа Албена Григорова. Номинацията е от проф. Божидар Ангелов – декан на Факултета по науки за образованието и за доброто организиране на работата по приема на студенти и създаването на електронна система за кандидат-студентската кампания.

Laboratorija_FP

Учебно-научна лаборатория по експериментална и професионална педагогика „Проф. д-р Петър Нойков“ към Факултета по педагогика. Лабораторията интегрира научно-изследователската дейност с Център по професионално и кариерно развитие, Алумни клуб и хранилище по педагогическа фотография. Екипът е успял да изгради собствен, устойчив и нетрадиционен модел на активно взаимодействие между преподаватели и студенти, който осигурява широко въздействие на ниво факултет по отношение на обучението на студентите, работата по проекти, творчески дейности, менторство и връзка с работодателите.

FJMK_1

Катедра „История и теория на журналистиката“ с ръководител доц. д-р Мария Попова. Номинацията е за Докторантски семинар „Ден на докторанта“, който се провежда два пъти годишно и позволява на докторантите да получат компетентна обратна връзка за изследванията си и да подготвят публикации. Традиционната и позната форма на докторантските семинари се използва от Катедра „История и теория на журналистиката“ за изграждане у докторантите на умения за участие в научни конференции чрез обмен на опит в отворена, отговорна и благоприятна среда за научен обмен.

FJMK_2

Втората номинация от Факултета по журналистика и масова комуникация е за Катедра „Радио и телевизия“ с ръководител доц. д-р Вяра Ангелова. Тя е за инициатива на катедрата, наречена „МеДиаЛог“ - портал за научни изследвания и дебати за медиите и комуникацията. „МеДиаЛог“ действа като сайт, електронно списание, пространство за докладване на резултати от изследвания, продължаващи дискусии от конференции, публикуване на текстове, чрез което се подкрепя работата с докторантите.

FMI

Факултета по математика и информатика и неговия декан доц. Първан Първанов са номинирани за устойчиво развитие на програма, наречена Ефективност на Обучението на Студентите. Тя включва извънаудиторна работа със студентите, които имат затруднения, и води до подобряване на техните учебни резултати. Реализира се със собствени средства на факултета. Тя е добре описана и документирана като правила и процедури на осъществяване, което я превръща в устойчив собствен модел на ФМИ за повишаване на качеството на обучението.

prof.Stoineva

Проф. дбн Мая Стойнева от катедра „Ботаника“ в Биологическия факултет е номинирана от доц. д-р Благой Узунов за постигнат висок резултат по критериите за атестиране на преподавателите в Биологическия факултет.

doc.uzunov

Следващата номинация е за Доц. д-р Благой Ангелов Узунов, Катедра „Ботаника“, Биологически факултет е номиниран от проф. Мая Стойнева за постигнат висок резултат по критериите за атестиране на преподавателите в Биологическия факултет.

7

По време на тържеството прозвучаха тропар на Свети Климент Охридски и кратък български полиелей в изпълнение на Университетския състав за старинна музика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с диригент Красимира Цуцуманова. Специален музикален поздрав към всички участници и гости поднесоха учениците от 144 училище в София, което е базово училище на Софийския университет и партньор в подготовката на учители. Водещи на събитието бяха гл. ас. д-р Владимир Божилов и Златина Димитрова.

10