Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет стартира Университетска образователна програма за третата възраст

   
В Софийския университет стартира Университетска образователна програма за третата възраст

В зала 65 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита първата по рода си в България „Университетска образователна програма за третата възраст“. Инициативата е на Философския факултет и поставя началото на едногодишна програма за лица в пенсионна възраст като част от процеса по създаване на действащ Университет за третата възраст у нас.

На тържеството присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Мария Стойчева, министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев, деканът на Философския факултет проф. д-р Димитър Денков, заместник-деканът проф. д.пс.н. Соня Карабельова, проф. д.ф.н. Тодор Танев, директор на Университетската образователна програма за третата възраст.

6

Проф. Денков поздрави курсистите и благодари за тяхното присъствие, на организаторите на начинанието, на вестник „Трета възраст“ и най-вече на проф. Танев, който в качеството си на министър на образованието е развил идеята за обучение на хората от третата възраст в Университета. Проф. Денков отбеляза, че тази идея съществува от десетилетия, но за първи път върви към осъществяване.

В приветствието си проф. Мария Стойчева посочи, че разбирането ни за учене през целия живот до скоро в голяма степен се е основавало върху развитие и надграждане на уменията на работното място. Разбирането за учене през целия живот според Университета и особено според инициаторите на това събитие има много по-широк обхват от пазара на труда. Има по-широка необходимост от достъп до образованието, до обучение и за хората, достигнали до така наречената трета възраст.

3

Ние всички, които сме се събрали, изразяваме една нова положителна представа за активното навлизане на хората в третата възраст в областта на образованието и обучението. И това, че вече имаме създадена програма в Софийския университет за тази учебна година за мен е огромно постижение“, каза още зам.-ректорът на Софийския университет.

1

Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев заяви, че на продължаващо обучение на възрастни трябва да се гледа като на възможност за развитие на сътрудничеството между поколенията и съчетаване на съвременните научни знания и възможности на новите технологии с личния опит, уменията и специфичните квалификации на хората. Той отбеляза още, че в условията на постоянно нарастваща възраст за пенсиониране, динамичен пазар на труда и постоянно променящи се изисквания към работните места във връзка с бързото навлизане на информационните технологии при голяма част от хората над 50-годишна възраст има необходимост от актуализиране, квалификация и преквалификация с цел запазване на заетостта или намиране на работа.

4

По време на тържеството бе прочетен и поздравителен адрес от министъра на образованието проф. Николай Денков, който подчертава, че въпросът за учене през целия живот е особено актуален сега, когато светът се променя динамично и ориентирането в потока от информация става все по-трудно. Проф. Денков изтъква, че университети, ориентирани към хората от третата възраст, съществуват в целия свят и изразява надежда Софийският университет да почерпи най-доброто от този опит в реализацията на тази идея.

5

Проф. д.ф.н. Тодор Танев, директор на Университетската образователна програма за третата възраст, благодари на деканското ръководство за заделените средства за стартирането на Университетската образователна програма. Той подчерта, че днес вече се налага всички да се връщат непрекъснато към образователната система и цитира мотото на Хайделбергския университет: „Книгата на учението е отворена непрекъснато“.

2

Пълна информация за курсовете в Университетската програма за трета възраст, както и условията за записване, ще бъде публикувана в интернет страницата на Философския факултет след 15 март 2017 г.