Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се провежда III-та „Еразъм“ седмица на правната наука

   
В Софийския университет се провежда III-та „Еразъм“ седмица на правната наука

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда III „Еразъм“ седмица на правната наука. Едно от значимите събития в европейския академичен календар се състои от международна научна конференция и серия от публични лекции.

Голямата международна научна проява се организира за трети пореден път от Юридическия факултет, с основен организатор „Еразъм“ координаторът на факултета доц. д-р Мартин Белов. Тя постепенно се превръща в престижна традиция с широк отзвук сред българската и международната научна общественост.

В два поредни дни в Ректората бяха изнесени шест публични лекции на водещи специалисти в областта на конституционното, сравнителното конституционно и европейското право от Италия, Ирландия и Сърбия.

В рамките на събитието започна и международната научна конференция, която тази година се превърна в конгрес, състоящ се от три паралелни конференции на следните теми: „Ролята на съдилищата в съвременните правни системи („The Role of Courts in Contemporary Legal Orders”), „Съдебен диалог“ (“Judicial Dialogue”) и „Съдилища и политика“ (“Courts and Politics”).

В двудневния научен форум, който ще се състои на 29 и 30 март в Аулата, Конферентната зала, Заседателна зала 1 и Заседателна зала 2 на Ректората, ще вземат участие 74 участници, сред които 65 чуждестранни учени от престижни университети от САЩ, Канада, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Испания, Нидерландия, Белгия, Ирландия, Португалия, Швеция, Финландия, Австрия, Полша, Венецуела, Виетнам, Гърция, Словакия, Унгария, Сърбия, Хърватска, Румъния и др.

1

Конференцията бе открита в Аулата от декана на Юридическия факултет проф. д-р Сашо Пенов, който ги поздрави с „Добре дошли!“ в София, в най-стария български университет и неговия Юридически факултет. Той подчерта, че този факултет вече 126 години създава най-добрите кадри за българската правосъдна система, създава най-значимите правни изследвания със стойност не само в България, но и в Европа.

Проф. Пенов благодари за проявения интерес към Третата „Еразъм“ седмица на правната наука. „Тази изява е уникална по своята същност и съдържание и единствена в Югоизточна Европа, защото е насочена към преподаватели и изследователи по правни науки“, каза деканът на Юридическия факултет и допълни, че конференцията позволява не само обмен на научни идеи, но и създаване на приятелства. По думите му, това събитие помага за постигане на очертаната от Европейската комисия цел за изграждане на европейско пространство за образование до 2025 година. Споделяме визията за Европа, целяща използването на пълния потенциал на образованието и културата за създаване на устойчива работна сила, социална справедливост, активна гражданска позиция и възможност европейската идентичност да бъде почувствана с цялото си многообразие, подчерта деканът.

2

Проф. Пенов заяви, че докладите в конференцията доказват, че правото е развиваща се наука. По думите му, няма по-голяма цивилизационна ценност от тази, човекът да има възможност да защити правата си.

„Правосъдието не е просто работа, професия, то е изпълнение на дълг, високо доверие и отговорност“, каза проф. Пенов и допълни, че още от студентските банки студентите осъзнават, че трябва да вярват в закона, да знаят, че равенството пред него осигурява свободата на гражданите. Деканът на Юридическия факултет на Софийския университет изрази убедеността си, че за всички участници в конференцията правото е станало верую, съдба и достойна професия. Накрая той пожела успех на конференцията.

4

Доц. Мартин Белов също приветства гостите и участниците на събитието и изрази радостта си от факта, че то вече се е превърнало в традиция. Той посочи, че научният форум се организира за първи път преди три години и в него взимат участие около десетина изследователи. По думите му, така е поставено началото на приятелство и сътрудничество между участниците от академичните среди от различни университети. Миналата година е имало 30 участници от 9 университета, а тази година участват 74 души от 24 държави от 4 континента, подчерта доц. Белов с голямо вълнение.

Той благодари на участниците за желанието им да се включат в конференцията и изрази надеждата си, че това ще стане една научна мрежа на сътрудничество, приятелство и обмен на опит и идеи.

3

Доц. Белов представи темата на конференцията през 2020 г., която по думите му е предизвикателна и необичайна – „Закон и революция”. Той отправи покана към присъстващите да участват в нея и представи някои от водещите лектори, които се очаква да се включат в нея.

В заключение доц. Белов подчерта, че всички присъстващи винаги са добре дошли в София и Софийския университет „Св. Климент Охридски” и пожела приятен и ползотворен престой у нас.

5