Начало / Новини / Новини и събития / В Биологическия факултет се проведе първи младежки семинар по генетика

   
В Биологическия факултет се проведе първи младежки семинар по генетика

Събитието бе организирано от Секция „Генетика“ към Съюза на учените в България със съдействието на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института по физиология на растенията и генетика на БАН и Агробиоинститута към Селскостопанска академия.

Семинарът бе съпътстващо събитие на IAEA Technical Cooperation Project Bul5/014 2016-2018, който се проведе в София в периода 21-24 ноември 2017 г. Почетни председатели на Семинара бяха акад. Атанас Атанасов и проф. дбн Севдалин Георгиев, а председатели – доц. Светослав Димов и проф. Любомир Стоилов от Секция „Генетика“ към Съюза на учените в България.

aa

В семинара участваха студенти и докторанти от Биологическия и Медицинския факултет на Софийския университет, Медицински университет-София, Института по физиология на растенията и генетика на БАН, Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН, Военномедицинска академия, София-Тех парк, Университета в Скопие, Македония, Университетска болница „Александровска“, „Аквахим“, НПО „Балкани“. Гости на семинара бяха и група гръцки ученици.

ab

Докладите на участниците бяха разпределени в няколко тематични секции – „Бактериална генетика“, „Фундаментална генетика“, „Молекулно клониране“, „Медицинска и човешка генетика“, „Растителна генетика“.

Представените на конференцията материали ще бъдат публикувани в Journal of Genetics and Plant Physiology след тяхното рецензиране.

ac