Начало / Новини / Новини и събития / Учени от Софийския университет са сред първите два процента най-добри учени в света

   
Учени от Софийския университет са сред първите два процента най-добри учени в света

Съгласно класацията на Стандфордския университет дванадесет учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са сред първите два процента най-добри учени в света.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 под-области. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други.

В класацията фигурират имената на учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, от Българската академия на науките и други български университети. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския университет в съревнование с милиони свои колеги от цял свят.

Изявените учени от Софийския университет са: проф. дфзн Николай Витанов (228 място от 62527 в Обща физика), проф. дфзн Иван Христов (255 място от 99488 в Оптоелектроника и фотоника), проф. дфзн Валентин Попов (916 място от 224856 в Приложна физика), проф. дфзн Стойчо Язаджиев (1825 място от 110499 във Физика на ядрото и елементарните частици) - от Физическия факултет; проф. дхн Георги Вайсилов (352-ро място от 32198 във Физикохимия), проф. дхн Николай Денков (752-ро място от 73903 във Физикохимия), проф. дхн Димитър Цалев (1031 място от 87137 в Аналитична химия), проф. дфзн Петър Кралчевски (1956-2020 г.) (1098 място от 73903 във Физикохимия), проф. дмн Красимир Данов (1899 място от 73903 във Физикохимия), проф. Иван Б. Иванов (1935-2018 г.) (1607 място от 73903 във Физикохимия), доц. д-р Мича Каравастева (364 място от 27568 в Мини и металургия) - от Факултета по химия и фармация; проф. д-р Иво Грабчев (1467 място от 73903 във Физикохимия) - от Медицинския факултет.