Начало / Новини / Новини и събития / Трима преподаватели от Софийския университет бяха удостоени с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Трима преподаватели от Софийския университет бяха удостоени с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

Проф. Здравка Константинова и проф. Мария Нейкова от Факултета по журналистика и масова комуникация и доц. д-р Екатерина Драганова от Факултета по класически и нови филологии бяха удостоени с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Проф. д-р Здравка Константинова и проф. Мария Нейкова получиха отличието за цялостен принос за развитието на журналистиката, а доц. д-р Екатерина Драганова – за цялостната й академична и научна дейност и за приноса й към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Те получиха отличията си от ректора по време на заседание на Академичния съвет на Софийския университет. Проф. дфн Анастас Герджиков отправи благодарност за тяхната преподавателска и научна дейност.

1

Доц. Екатерина Драганова благодари на Академичния съвет и на декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова за високото отличие. Тя благодари и на своите колеги и приятели и пожела на всички успех. Доц. Драганова изрази радостта си да види свои студенти, които вече са станали преподаватели.

Доц. Екатерина Драганова завършва френска филология в университета „Париж IV-Сорбона” във Франция, където защитава и докторска степен с дисертацията си „Оригиналността на Жан Фроасар в „Хрониките”, XIV век (Рим, ръкопис Reg.Lot 869) - езиково и стилистично изследване”, за която й е присъдена и научната степен „кандидат на филологическите науки” от Научния съвет на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

През 1977 г. Екатерина Драганова става асистент по история на френския език в катедра „Романистика” към Факултета. През 1990 г. придобива научното звание доцент с хабилитационния си труд, включващ двете студии „Френският средновековен летописец Фроасар и жанрът на хрониката” и „Опит за определяне жанра на хрониката във френското езикознание”.

2

Доц. Драганова е титуляр на лекционните курсове по история на френския език, френска стилистика и теория на превода. В тези области са и научните й интереси и публикации.

Доц. Драганова е била гост-лектор в университети в Белгия и Франция, както и участник в преподавателска мобилност по програма „Еразъм”. Ръководила е магистърски тези и докторанти, включително и съвместно с френски учени. Била е експерт в Специализирания научен съвет по езикознание към Висшата атестационна комисия, в Националната агенция за оценяване и акредитация на хуманитарните специалности и в Комисията за признаване на документи за висше образование, придобито в чужбина към МОН. Като утвърден специалист в областта на френския език, стилистика и превод и до момента е избирана за рецензент в състава на научни журита. През 1996 г. е удостоена с държавното отличие на Република Франция „Офицер на Ордена на академичните палми” за принос и заслуги към френската култура.

3

В периода 1990-1994 г. е заместник-декан на Факултета по класически и нови филологии, а от 1994 до 1998 г. е заместник-ректор по учебната дейност на Софийския университет. От февруари до май 1997 г. е заместник-министър в Министерството на образованието, науката и технологиите в служебното правителство на Стефан Софиянски.

Освен че развива богата научна, академична и административна дейност, доц. Драганова работи и като конферентен преводач на редица престижни форуми с представители на български и френски държавни институции.

През 2000 г. доц. Драганова основава към Факултета Школа по конферентен превод за подготовка на конферентни преводачи с оглед на бъдещото присъединяване на България към Европейския съюз. Ръководи проект в сътрудничество с Европейския център за езици в Грац, подпомаган от Съвета на Европа, и проект по програма „Темпус” за изготвяне на учебни планове и обучение на преподаватели по конферентен превод. Преподавателите, преминали през обучението, са включени в академичния състав на новосъздадената магистърска програма по конферентен превод към Факултета по класически и нови филологии.

От 2006 г. доц. Драганова работи като щатен преводач и ръководител на българския отдел за конферентни преводачи в Главна дирекция „Устни преводи” към Европейската комисия в Брюксел. Тази длъжност заема до 2017 г. В качеството си на преводач към Европейската комисия доц. Драганова участва в редица срещи на върха, Съвети на министрите и много други събития на високо равнище. Участва в изпитни комисии за акредитация на щатни и хонорувани преводачи към европейските институции.

Магистърската програма по конферентен превод е една от най-ценените програми в Алма матер заради високото качество на обучение. Това до голяма степен се дължи на високите стандарти на преподаване, заложени още при основаването на програмата от доц. Драганова. Програмата е призната и подпомагана от дирекциите по устен превод към Европейската комисия и Европейския парламент. За това огромна заслуга има доц. Драганова, която не само осъществява първоначалното партньорство между тези институции, но и до момента оказва съдействие при разработването на проекти за финансиране на магистърската програма от европейските институции.

11

Проф. д-р Здравка Константинова благодари за високата награда и отбеляза, че цялостен принос в журналистиката включва вестникарското й слово, преподавателската, научноизследователската и управленската й дейност. Тя благодари на предците си – възрожденци, възстановители на Третата българска държава, изтъкнати дейци в литературата и в науката, както и на своята дъщеря. Проф. Константинова изрази благодарността си и към Софийския университет и допълни, че е трето поколение негов възпитаник. Тя не пропусна да благодари и на колегите си от Факултета по журналистика и масова комуникация, както и на онези от студентите си, които, по думите й, са и ще бъдат сред съзидателите в журналистиката, връзките с обществеността и книгоиздаването.

12

„Каква е надеждата ми за градивна журналистика в посока на градивно общество на знанието? Струва ми се, че тя е в разгръщане на образователната функция на медиите за обучение през целия живот. Положителен ще бъде ефекът и върху останалите функции на медиите“, отбеляза проф. Константинова. По думите й, в една такава перспектива Университетът и журналистиката ще преусилват взаимно своята хуманна мощ.

Проф. Здравка Константинова е дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация. Била е ръководител на катедра „История и теория на журналистиката“, зам.-декан на Факултета по журналистика и масова комуникация. Сред основните й образователни заслуги са: обновяването на бакалавърските и магистърски курсове по история на българската журналистика; създаването на първите лекционни курсове у нас по история на рекламата, „Политическата визуална сатира”, „Карикатурата на международна тема”, както и докторантския курс „Особености на икономическата преса в България”, проведен в рамките на Докторантското училище на Философския факултет (2009). Проф. Константинова създава и ръководи „Ден на докторанта“ на катедра „История и теория на журналистиката“ на ФЖМК в десет издания за периода от 2013 – 2018 г. От 2002 г. Здравка Константинова е координатор от страна на Факултета по журналистика и масова комуникация в Резо Теофраст (Réseau Théophraste), мрежата за обучение по журналистика на Университетската агенция на франкофония (AUF), а в продължение на два мандата (2007-2015 г.) е член на ръководството на мрежата.

5

Ръководи и редица проекти на Факултета в партньорство с Висшето училище по журналистика в гр. Лил, Франция. Съвместно с Френския институт в София участва в организирането на седем практически ателиета по журналистика с представители на френски и български медии и студенти от Софийския университет и Нов български университет.

През 2008 г. изнася лекции в Католическия университет в Лувен ла Ньов, Белгия. През 2009 г. проф. Константинова участва в проекта на Резо Теофраст, ЮНЕСКО и Съюза на журналистите франкофони (UPF) за създаване на „Примерна програма за образование по журналистика”. През 2010 г. е член на научния комитет за провеждането на Деня на международното докторантско обучение, посветен на „Медийните образи на политици (XVII-XXI век)” в Университета на Версай, Франция. В периода 2015-2016 г. и 2017-2018 г. е член на научните комитети за провеждането на конгреси и конференция на международната организация Общество за история на медиите (Société pour l'histoire des médias).

Проф. Константинова е автор на две монографии, сборник с научни статии, множество изследователски публикации, ръководила е и е участвала в 31 научни проекта, съставител е и научен редактор на редица сборници. Носител е на наградите на Съюза на българските журналисти: за книга на 2000-та година и „Златно перо“ (2015 г.).

6

Приемайки отличието, проф. Мария Нейкова изрази благодарността си към Катедрата „История и теория на журналистиката“, Факултета по журналистика и масова комуникация, Академичния съвет и към Университета.

Тя отбеляза, че е имала щастливата съдба да завърши столичната 32-ра гимназия и Софийския университет, носещи името на св. Климент Охридски, а след това да работи повече от 30 години в Алма матер. Проф. Нейкова припомни един от най-ярките си спомени, когато преди години, треперейки от вълнение, изкачила за първи път парадното стълбище на Университета. Вълнение, защото влиза в храма на науката.

„Имам едно пожелание към всички вас, както и към себе си - да направим всичко възможно да върнем на прекрасните млади хора на България този трепет, когато прекрачват храма на науката, на нашия обичан Университет“.

Проф. Мария Нейкова е дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация. Сред заслугите в преподавателската й дейност са организирането на редица лекционни бакалавърски и магистърски курсове по международна журналистика, глобални медии и различни аспекти на международните отношения, както и ръководството на тематичния профил „Международна журналистика” в бакалавърската степен на специалност „Журналистика” и на едноименната магистърска програма. Проф. Нейкова има над 150 успешно защитили дипломанти бакалаври и магистри. Ръководител е и на успешно защитили докторати. Четените от нея дисциплини редовно са избирани от чуждестранни студенти, обучаващи се по програма „Еразъм“ в Алма матер.

7

Проф. Мария Нейкова участва като ръководител или изследовател в над 20 научни проекта, сред които е и международната инициатива Beyond Your World (2013-2014), проведена в партньорство с институции от Холандия, Германия, Великобритания, Белгия и Португалия. Под нейно ръководство 30 студенти от Факултета се включват в учебно-практическите пътувания в Мароко, Кабо Верде, Бразилия и Индонезия. Проф. Нейкова участва и в панелната дискусия „Обучаване на новото поколение: предизвикателствата и важността на обучаването на млади журналисти в теорията на международната журналистика” в заключителната конференция по проекта, проведена в Утрехт (Холандия) през декември 2014 г.

Гост лектор е в Темз Вали Юнивърсити в Лондон (2005), Талинския университет в Естония (2009-2010), както и в магистърската програма „Съвременни проблеми на масовите медии” във Факултета по журналистика на Московския университет „Ломоносов” (2014). Член е на Комисията по качество на Факултета по журналистика и масова комуникация, на Българския национален комитет по балканистика към Международната асоциация за проучване на Югоизточна Европа, а така също и на Организационния комитет на ХI Международен конгрес по Югоизточни европейски изследвания на AIESEE „Страните на Югоизточна Европа и европейската интеграция: политически, социално-икономически и културни аспекти”, където е и основен организатор на сесията „Медиите и европейската интеграция на Югоизточна Европа” (2015).

Сред другите й заслуги за подобряването на академичната и образователна дейност на Факултета по журналистика и масова комуникация се открояват въведените през 2007 г. по нейна инициатива декларации за авторство на дипломните работи на студентите от Факултета и студентското помагало „Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи” (2014). По идея на проф. Нейкова в периода 2006-2011 г. се организира и ежегоден петдневен медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, резултатите от който са обобщени в научни сборници, представляващи моментна снимка на състоянието на медиите и журналистиката у нас и по света.

Проф. Нейкова е автор на три монографии, на значителен брой статии по проблемите на международната журналистика и международните отношения, съставител е на научни сборници.