Начало / Новини / Новини и събития / Трети от поредицата уебинари във връзка с курса „Елементи на изкуствения интелект“

   
Трети от поредицата уебинари във връзка с курса „Елементи на изкуствения интелект“

На 23 април 2021 г. се проведе третият от планираната поредица от уебинари във връзка с курса „Елементи на изкуствения интелект“, воден от проф. Мария Нишева от Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Илия Жечев – магистър по изкуствен интелект, випускник на едноименната магистърска програма във факултета.

Уебинарът бе излъчен на живо в страницата на Софийския университет във фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/sofiauniversity/live/ и бе фокусиран върху четвъртата глава от съдържанието на курса: Машинно самообучение.

Проф. Мария Нишева припомни, че безплатният онлайн курс „Elements of AI“ е един от най-силните така наречени масови отворени онлайн курсове и е създаден от фирмата Reaktor и Университета в Хелзинки във връзка с подготовката на дейностите, пряко свързани с Финландското председателство на Съвета на ЕС. Целта на курса е поне 1% от гражданите на Европейския съюз да усвоят съдържанието му по увлекателен и достъпен начин, използвайки достъпната му версия на своя роден език. Българската версия стартира официално 17 февруари 2021 г. и се намира на адрес: https://elementsofai.com/bg/

2-2

Проф. Нишева подчерта, че четвъртата глава от съдържанието на курса „Машинно самообучение“ е ключова за разбирането на съдържанието, на методологията, на идеите на курса. В нея се разглеждат най-вече видовете машинно самообучение, както и някои основни задачи от областта на машинното самообучение, идеята на методите за тяхното решаване и това какво може да очакваме от резултатите на това самообучение.

Проф. Мария Нишева представи и актуални данни за българското участие в курса и за развитието през последните две седмици. Увеличен е броят на записалите се участници в курса – общо във всички негови версии към момента има записани 1827 участници. От тях 118 са го завършили успешно. 19 участници не са успели да го завършат. Тя изрази задоволството си от задълбочената работа на участниците в курса и ги поздрави за постигнатите успехи.

1-1

Първите два от поредицата уебинари се проведоха на 26 март 2021 г. и на 9 април 2021 г . и бяха посветени на първите три глави от съдържанието: какво представлява изкуственият интелект, решаване на проблеми с изкуствен интелект и изкуственият интелект в реалния свят.

Проф. Нишева припомни и предстоящите дати на следващите уебинари – на 14 май 2021 г. ще се проведе четвъртият, а на 28 май 2021 ще се проведе петият уебинар на курса.

3-3

Илия Жечев, магистър по изкуствен интелект, випускник на едноименната магистърска програма във Факултета по математика и информатика на Софийския университет, беше лектор на уебинара.

Всеки уебинар предвижда представяне на основните теми от посочените части на курса и дискусия по въпроси, които участниците в уебинара задават в приложението Messenger на фейсбук по време на излъчването на живо.

4-4

Курсът е класиран като един от 100-те масови отворени онлайн курсове (МООС) и е оценен на първо място сред MOOC курсовете в света в областта на компютърните науки, пред тези на „Станфорд“, „Харвард“ и MIT.

Софийският университет е академичен партньор за реализиране на курса в България, а Българската компания Sirma AI, изпълняваща дейност като „Ontotext“ – е партньор, отговарящ за комуникацията и реклама.

Чрез Факултета по математика и информатика Софийският университет предлага курса не само на студенти в Университета и други висши училища, а и на всички, интересуващи се от темата. На всички успешно завършили курса Софийският университет ще издаде свидетелство с 2 ECTS кредита.

5-5