Начало / Новини / Новини и събития / Технологичният гигант ESRI Inc. предоставя достъп до своя ГИС софтуер на всички български училища

   
Технологичният гигант ESRI Inc. предоставя достъп до своя ГИС софтуер на всички български училища

Технологичният гигант ESRI Inc., съвместно с Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски", стартира в България своята програма за осигуряване на българското средно образование на безплатен достъп до най-популярния ГИС софтуер в света – ArcGIS, както и необходимата подкрепа на българските учители за това.

Националният университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ при Софийския университет е основният партньор за осигуряване на успешното и ефективно използване на тази образователна дигитална платформа. Програмата цели създаване на модерни дигитални умения у учениците, които отговарят на нуждите на съвременното цифрово общество, развитие на уменията за пространствено и критично мислене, стимулиране на интереса на децата към учебния материал чрез интерактивни методи и подготовка за новите изисквания на висшето образование и успешна кариера.

Това стана ясно на онлайн среща, на която присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, деканът на Геолого-географския факултет на Софийския университет доц. д-р Климент Найденов, Евгения Караджова – собственик и управител на ESRI България, и Миглена Кузманова – мениджър проекти в ESRI България.

1-1

Евгения Караджова припомни, че ESRI България функционира вече 25 години и е представител на световния лидер в областта на гео-информационните системи – американската компания ESRI. Тя посочи Географските информационни системи (ГИС) като една от трите най-бързо развиващите се системи заедно с нано- и биотехнологиите. По думите й те намират приложение в почти всички сфери на живота – образование, здравеопазване, градско развитие, комунални услуги, околна среда, транспорт, сигурност, маркетинг и много други. Тази технология е пряко свързана с решаването на едни от най-големите проблеми на нашето съвремие – климатичните промени, проблемите на опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите на нашата планета.

Именно затова нуждата от капацитети и кадри в тази област е много голям. Повече от 80% от данните в природните науки, сигурността, транспорта и др. са геореферирани и трябва да се използват ГИС, за да бъдат обработвани, каза още Караджова и посочи, че редица световни организации използват ГИС – ООН, НАТО, Европейската комисия и др. Геопространственият подход е бъдещето, каза тя и отбеляза, че именно голямата нужда от ГИС технологии е породила необходимостта от години да се преподава ГИС в университетите, в средното и дори в началното училище в цял свят, както и в България.

1-2

На срещата Евгения Караджова подчерта, че ГИС развиват дигитални умения – пространствено мислене, критично мислене, интерактивно участие на децата. Те ще възприемат данните чрез карти и активно ще изучават материала по лесен и достъпен начин, който ще им е много по-интересен. Тя добави, че в Европа и цял свят с изучаването на ГИС в училищата учениците се научават как да изучават явленията, да вникват в данните, да ги анализират, да намират и споделят решения. Това става по интуитивен и лек начин.

Евгения Караджова подчерта, че настоящото дарение е породено от факта, че в ESRI България добре знаят каква е огромната нужда от ГИС специалисти в страната ни. Тя посочи още, че Софийският университет е първият университет в България, който е започнал с ГИС и през годините е създал капацитет от преподаватели, обучени в тези системи.

Ректорът проф. дфн Анастас Герджиков заяви, че не е достатъчно само децата да имат достъп до тези системи, а да има и подготвени преподаватели и подчерта, че с декана на Геолого-географския факултет доц. д-р Климент Найденов ще продължат да работят в тази насока, като разчитат и на подкрепата на ESRI България.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че ГИС е важен за децата сега и ще бъде още по-важен в бъдеще. Той отбеляза, че децата обичат да учат чрез образи, нещо, което още повече важи за днешното поколение, което осмисля света чрез образи. По думите му ГИС са важни и в средните училища за развиване и надграждане на различни умения, защото днешните ученици ще живеят най-вероятно в ерата на активно взаимодействие между хора и алгоритми. Той добави, че ГИС ще са полезни за учениците, избрали география, IT специалности, икономическите профили, за професионалните гимназии по транспорт, по механизация на селското стопанство, по горско стопанство и др. Министър Красимир Вълчев благодари за дарението и подчерта, че то е изключително полезно за българската образователна система.

Платформата ArcGIS на Esri позволява на всеки преподавател и ученик да използва, създава и споделя в интернет дигитално географско съдържание и интерактивни карти, които представят знания, проблеми и решения. Те позволяват да се задават въпроси, да се търсят отговори, както и да се изследват проблемите, които ни заобикалят. Учебните програми в хиляди училища по света демонстрират, че преподавателите и учениците могат да използват ArcGIS, за да подобрят възможностите за учене и да изградят умения за анализ на данни и решаване на проблеми. Въвеждането на ArcGIS в курсове, свързани със STEM, природните науки, история и др. въвежда съвременен интерактивен подход в ученето.

Решаването на проблеми, критичното мислене, анализът на данните, комуникацията и сътрудничеството са отличителни белези на работата с ГИС. Това са умения, търсени от работодателите навсякъде. Използвайки ArcGIS в различни учебни предмети, преподавателите могат да помогнат на учениците да изградят тези умения, дори от много ранна възраст, като подготовка за университет и кариера. Дейностите в класната стая, базирани на карти, както и учебните проекти, свързани с анализ на информация и създаване на карти, са привлекателен начин за насърчаване на сътрудничеството между учениците.