Начало / Новини / Новини и събития / Театрално образование „Без граници“

   
Театрално образование „Без граници“

Студентите от театър-лаборатория „Алма Алтер“ и Студентският съвет към Софийския университет организираха кръгла маса по проекта „24 часа социален експеримент „Без граници“. Проектът се осъществява по Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт "Отворено общество" - София и Фондация "Микрофонд".

 

В основна тема на кръглата маса се превърнаха проблемите, които стоят пред незрящите в достъпа им до театрално образование и възможностите, които се откриват пред тях в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Нов Български университет.

Сред участниците бяха проф. Камелия Николова от НАТФИЗ, доц. Възкресия Вихърова от Нов български университет, проф. Стефан Танев от БАН. Модератор на кръглата маса беше д-р Георги Няголов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В началото на събитието присъстващите имаха възможност да видят документалния филм „Без граници“, който по един непринуден начин въведе зрителите във всичко онова, през което преминаха участниците в проекта – първоначалните срещи, последвалият ги психофизически тренинг и 24-часовият социален експеримент.

1

Много ме впечатли, че проектът залага на едно много важно отношение – позицията „човек – пространство“, което е един много екзистенциален и театрален фокус същевременно. Как човешкото тяло се пласира в пространството? Какви граници си създава? Какви граници преодолява? Това за мен надскача и човешката, и професионалната мярка и търси естетически измерения“, заяви проф. Камелия Николова.

2

Доц. Възкресия Вихърова постави акцент върху работата с хора в неравностойно положение и тяхната добавена стойност към културния артефакт. Според нея това е един много важен начин за интеграция и за изграждане на нов език в изкуството. Подобен вид опити развиват по невероятен начин социалната и изследователска дейност в театъра, подчерта доц. Вихърова: „Това може да се случи само във високо културна среда. За съжаление, тя засега често остава затворена в университетите в нашата страна“.

Според проф. Стефан Танев търсенето и осъществяването на връзката между зрящите и незрящите е сред основните и най-интересните елементи: „Ние виждаме едни хора, които се търсят постоянно. Не само за да разберат себе си, но и човека отсреща. Това е много важно, защото това е пътят към общуването“.

6

Сред участниците в кръглата маса беше и Виктор Асенов, един от най-активните членове на Студентския съвет на Софийския университет и част от организаторите на проекта. В изказването си той напомни, че пред незрящите все още стоят множество пречки и че трябва да се търсят начини те да бъдат преодолени.

Проектът „24 часа социален експеримент „Без граници“ е една голяма стъпка в посока на интеграцията на незрящи в полето на театралното изкуство. На 13 април 2017 г. в Театър-лаборатория „Алма Алтер“ беше премиерата на спектакъла „Думи няма“, в която първите стъпки на сцената направиха Моника Методиева и Андриян Асенов, двама от незрящите участници в експеримента.