Начало / Новини / Новини и събития / Студенти на Алма матер бяха отличени в младежка конференция на UNICA

   
Студенти на Алма матер бяха отличени в младежка конференция на UNICA

Студенти от Софийския университет взеха участие в Деветата студентска конференция на UNICA на тема Towards a Student-Centred University, която се проведе в Рим от 4 до 8 октомври 2017 г. Домакини на събитието бяха университетите Sapienza University of Rome, University of Rome Tor Vergata, Roma Tre University и University of Rome Foro Italico.

Софийският университет, който е един от най-активните членове на Мрежата на столичните университети в Европа (UNICA), беше представен на изключително високо ниво от студентите Георг Кристиан Диков (специалност „Медицина“ на английски език) и Кристин Ботева (специалност „Медицина“); Весела Георгиева (специалност „Библиотечно-информационни науки“), Данита Янчева и Яна Трайкова (специалност „Европеистика“); Силвия Наумова и Силвана Тонкова (специалност „Право“); Елица Илиева (специалност „Статистика“); Антония Паскалева (специалност „Биотехнологии“) и Лиляна Георгиева (магистърска програма „Счетоводство и одит“). Академичен наставник на студентите бе доц. Елица Лозанова-Белчева от Философския факултет.

1

Всички студенти, разпределени в международни екипи, аргументирано дискутираха актуални и значими теми като: „Бъдещето на Европа“, „Студентска мобилност“, „Качество на висшето образование“, „По-зелени университети“, „Интегриране на бежанците: Какво университетите могат да направят?“, „Професионална реализация на студентите“ и др.

Бяха отличени проектите „По-зелени университети“ (с участието на Данита Янчева) и „Интегриране на бежанците: Какво университетите могат да направят?“ (с участието на Елица Илиева). Участниците получиха предложение да доразвият своите идеи до месец декември 2017 г. Спечелилият проект от финалния конкурс ще получи възможност за съфинансиране от UNICA на неговата реализация.