Начало / Новини / Новини и събития / Становище на Студентския съвет при Софийския университет „Св. Климент Охридски” относно отпускането на европейски стипендии

   
Становище на Студентския съвет при Софийския университет „Св. Климент Охридски” относно отпускането на европейски стипендии

Ние, членовете на Студентския съвет при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, в качеството си на официални студентски представители на най-голямата студентска общност в България, съзнаваме, че е редно в България да се търси пресечна точка между образованието на младите хора и нуждите на пазара на труда. В този смисъл ние одобряваме усилията на Министерство на образованието и науката да бъдат направени реформи и да бъде изградена цялостна последователна стратегия за промяна на Закона за висшето образование. Подхождаме с разбиране и към разделението на приоритетни и неприориетни специалности за определен период от време, които да отговарят за нуждите на българския трудов пазар.

Това, което категорично не подкрепяме, е наложената зависимост на отпускането на европейски стипендии за успех от това разделение. Фактът, че в настоящия момент трудовият пазар има нужда от специалисти в дадена област повече от друга, не омаловажава усилията на всички студенти, които се обучават в останалите образователни направления. Всички млади хора, които са избрали да следват бакалавърски и магистърски степени на обучение в България и в последствие да се реализират на българския трудов пазар, заслужават да бъдат поощрявани морално и финансово.

Стипендията за успех по своята същност представлява финансово поощрение на студенти, които са усвоили качествено преподадения теоретичен материал и са демонстрирали добра практическата работа. Следвайки тази логика, стипендия за успех би следвало да получават всички наши колеги, които са били оценени високо от своите преподаватели и успешно преминават всеки следващ семестър и курс на обучение.

Уверени сме, че лишаването на голяма част от студентите от европейска стипендия за успех ще повлияе негативно на тяхната мотивация за реализация в България. Освен това отпускането на стипендии за определени специалности не би могло да повиши качеството на образование в тях, нито реализацията на дипломираните ни колеги.

Няма как да не бъдат намесени и финансовите нужди на нашите колеги, голяма част от които искат да обезпечават част от битовите си разходи без помощта на своите родители. Би следвало Министерство на образованието и науката да стимулира студентите с висок успех финансово, за да не се налага да работят по време на следването си. В противен случай това би довело до понижаване не само на техния успех, но и на знанията и уменията им по изучаваната специалност поради затруднена посещаемост на аудиторни занимания.

Ето защо Студентският съвет призовава всички студенти на Софийския университет „Св. Климент Охридски” да се включат в организирания от Асоциацията на студентите медици в България - София мирен протест пред сградата на Министерството на образованието и науката, насрочен за 16.05.2016 г. (понеделник) с начален час 17:00 ч.

Вярваме безрезервно в това, че ако обединим силите си и аргументираме добре позицията си, ще постигнем положителни промени не само в начина за разпределение на Европейските стипендии, но и една справедливост и равнопоставеност на студентите в страната.