Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет "Св. Климент Охридски" стана пълноправен член на Международната асоциация „Европейски облак за свободна наука“

   
Софийският университет "Св. Климент Охридски" стана пълноправен член на Международната асоциация „Европейски облак за свободна наука“

Инициативата European Open Science Cloud (EOSC) е предложена през 2016 г. от Европейската комисия като част от Европейската инициатива за изграждане на конкурентна икономика на данни и знания в Европа. EOSC се доближи до реалността със създаването на асоциацията EOSC на 29 юли 2020 г. Тази международна асоциация е установена като юридическо лице с нестопанска цел, за да представлява европейските заинтересовани страни и организации при разработването на EOSC.

Четири организации основават асоциацията EOSC: GÉANT, CESAER от Белгия, CSIC от Испания и ICDI от Италия. Ролята на учредителите беше само да внесат документите за нотариална заверка на 29 юли 2020 г. Тези членове нямат привилегия пред други организации, които ще се присъединят на по-късен етап, се казва в Устава на Асоциацията EOSC.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ изпрати писмо за интерес да се присъедини към Асоциацията като пълноправен член през август 2020 г. На 28 октомври 2020 г. Управителният съвет на Асоциацията EOSC единодушно се съгласи да предостави на Софийския университет "Св. Климент Охридски" статут на временен член. На 17 декември 2020 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” бе приет за пълноправен член по време на първото (конституционно) Общо събрание. В съответствие с устава на асоциацията на EOSC (член 4.1), има само по един делегат на организация. Софийският университет делегира проф. дфн Ана Пройкова от Факултета по математика и информатика. Делегатите участваха в изборния процес, в който бяха избрани президент и осем директори, които формират Съвета на директорите на Асоциацията EOSC. За първи президент беше избран проф. Карел Луйбен от CESAER.

С права да сключва договорни споразумения с Европейската комисия новата асоциация EOSC, заедно с Партньорския съвет и Управителния съвет, ще работят за разработването на EOSC след януари 2021 г.

Периодът 2021-2027 г. е важен за третия етап от развитието на Националната стратегия за научни изследвания в България (2017-2030), одобрена от парламента. Основната предпоставка за успешното прилагане на Стратегията са принципите на откритост и прозрачност на всички действия и процедури в съответствие с европейските норми и добри практики.

Софийският университет „Св. Климент Охридски”, като единственият член на Асоциацията на EOSC от България, ще свърже европейските инициативи за отворена наука с Националната стратегия за научни изследвания.