Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием за учебната 2022/2023 година

   
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием за учебната 2022/2023 година

За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно т. 1 и т. 7 от РМС № 363 от 01 юни 2022 г., и за попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане, съгласно т. 2 и т. 7 от РМС № 363 от 01 юни 2022 г., Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием .

Срокът за регистрация за класиране е от 12 до 16 септември 2022 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета http://www.uni-sofia.bg . Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

В допълнителния прием могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии, както и кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием.

Класирането ще бъде обявено на 20 септември 2022 г. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 21 и 23 септември 2022 г.