Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет разширява сътрудничеството си с образователни организации от Австралия

   
Софийският университет разширява сътрудничеството си с образователни организации от Австралия

Делегация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе на посещение в Австралия, по време на което бяха подписани споразумения за сътрудничество с организации от сферата на образованието.

В състава на делегацията бяха включени доц. д-р Анета Антонова, зам.-ректор „Учебна дейност“, проф. д-р Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии, проф. д-р Иво Панов, директор на Центъра за източни езици и култури, проф. дн Данаил Данов, докторска програма „Медийна педагогика“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата. В Сидни членовете на делегацията на Софийския университет бяха посрещнати от посланика на Република България в Австралия Светлозар Панов, както и от представители на българската общност в страната.

Програмата предвиждаше посещения в академични центрове, работни срещи по окончателно оформяне на текстовете на меморандуми за разбирателство с австралийски образователни организации, както и официална среща в Ректората на Университета на Централен Куинсланд с цел подписване на меморандум за сътрудничество. На срещата за подписване на меморандума с Университета на Централен Куинсланд – Австралия и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ присъстваха г-н Шебан Тампапилай, зам.-ректор „Международно сътрудничество“ на Университета на Централен Куинсланд, проф. Лий Ди Милия, декан на Факултета по бизнес и право, д-р Сара Ууд, директор „Международен отдел“ и д-р Щефани Мат, ръководител на Магистърски програми.

Съгласно условията на подписания меморандум от страна на зам.-ректора доц. Анета Антонова и г-н Тампапилай, двата университета ще участват в подготовката и изпълнението на съвместни проекти, като първият от тях – за създаване на съвместна магистърска програма - бе подаден към Международната комисия по оценяване на проекти „Еразмус Мундус“. Меморандумът предвижда още и програма за академичен обмен между двата университета, включващ размяна на посещения на преподаватели и студенти.

Делегацията на Софийския университет се срещна и с представители на щатското правителство в гр. Брисбън, отговарящи за инвестициите и образованието. Тази среща бе организирана предварително със съдействието на посланик Панов и на д-р Марио Божилов, български емигрант и ръководител на българската общност в щата Куиснленд. Българската делегация бе приета от г-жа Сарина Хобс, директор на отдел „Образование“ в щатското правителство. С нея бе договорено разработването на Програма за изследвания на Австралия (Australian Studies) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и оказването на дидактическа помощ от австралийска страна за тази програма.

Членовете на българската делегация провеждоха срещи с различни представители на бизнеса и образованието в Австралия, с цел договаряне на възможности за сътрудничество. Зам.-ректорът доц. Анета Антонова и проф. Данаил Данов участваха в разговори с ръководни представители на MBS Academy, водеща организация в областта на приложението на високите технологии в образованието, oбсъждайки възможностите за реализиране на обучения на български учители в областта на дигиталните технологии, съвместно между академията и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В резултат на това беше подписан меморандум за разбирателство и специален анекс към него, осигуряващ на Софийския университет възможността да участва като партньор в предлагането на курсовете и сертифицирането на обученията за учители от България и Tихоокеанския регион. Тези курсове се провеждат на базата на австралийски софтуеър „Digital Kids” (Дигитални деца), водещ продукт, чрез който се осъществява обучението на учители в Австралия.