Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и "Национална компания индустриални зони" ЕАД ще сътрудничат за ускорено професионално изграждане на млади специалисти

   
Софийският университет и "Национална компания индустриални зони" ЕАД ще сътрудничат за ускорено професионално изграждане на млади специалисти

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и „Национална компания индустриални зони” ЕАД подписаха споразумение за сътрудничество в рамките на проекта Fast Tracking Success.

Стопанският университет на Софийския университет и „Национална компания индустриални зони“ ще сътрудничат за постигане на ускорено професионално изграждане на млади специалисти, завършващи Университета, чрез осигуряване на постоянна заетост и стажове в чуждестранни компании, опериращи в индустриалните зони на НКИЗ.

Fast Tracking Success е инициатива, която ще се развива в национален мащаб. Проектът не само ще спомогне за изграждането на висококвалифицирани кадри, отговарящи на стандартите на чуждестранните компании, но и в дългосрочен план има потенциала да намали младежката безработица. Целта на инициативата е трайно разрешаване на един от най-фундаменталните проблеми, пред които са изправени чуждестранните инвеститори, а и бизнесът като цяло у нас – недостигът на качествени кадри в ключови сектори.

„Подобно взаимодействие между университетите и инвеститорите ще позволи и изграждането на реална представа за нуждите на тези компании от кадри, спрямо която университетите биха могли да планират по-ефективно своите програми и да подготвят специалисти, търсени от бизнеса“, коментира деканът на Стопанския факултет доц. Седларски.

1s_reference

НКИЗ ще представя актуална информация на потенциални и настоящи инвеститори в зоните за кадрите, които се подготвят в Софийския университет, и ще им даде достъп до механизми за директно наемане на постоянна работа и стажове на тези кадри. „Идеята на инициативата ни е да намалим разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри, както и да повишим квалификацията им чрез осигуряване на по-високи стандарти за работа”, допълва изпълнителният директор на "Национална компания индустриални зони" ЕАД Антоанета Барес.