Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е домакин на международния форум „Мисия: Чиста храна, честен поминък“

   
Софийският университет е домакин на международния форум „Мисия: Чиста храна, честен поминък“

В Аулата на Софийския университет започна международният форум „Мисия: Чиста храна, честен поминък“ - заключително събитие на българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“ и в партньорство със Софийския университет. На него ще бъдат обсъдени успешни примери за природосъобразен бизнес в Натура 2000-зоните и идеи за бъдещето развитие и опазване на природата в България.

Изпълняван с подкрепата от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, проектът „За Балкана и хората“ насърчава усилията на институциите, гражданските организации и малкия и среден бизнес в девет Натура 2000 зони в Западна и Централна Стара планина за икономическо развитие в хармония с устойчивото използване на природните ресурси. Проектът спечели наградата Натура 2000 на Европейската комисия през 2016 г. в категория „Социално-икономически ползи“. Големият резултат на проекта е, че демонстрира как Натура 2000 вече не се вижда като пречка, а като възможност за честен поминък на местните хора, a личните истории на десетки фермери и предприемачи са пример за следване.

1-1

Участниците във форума бяха приветствани от Денис Кнобел, посланик на Швейцария в България и патрон на форума. Той отбеляза, че в Швейцария хората винаги са се стремили към откриване на баланса между уникалната природа и развитието, което е нужно за техния живот. По думите му, това се дължи на факта, че Швейцария е малка страна с ограничени ресурси и уникални и уязвими екосистеми в планинските райони.

2

Денис Кнобел подчерта, че взаимоотношенията между хората и природата през годините е било на експлоатация и доминиране от страна на човека. Днес можем да кажем, че намирането на баланса във взаимодействието с природата, използването на нейните ресурси е един ключов въпрос за опазването и развитието й. Посланикът отбеляза, че България е втората по големина европейска държава с високо биоразнообразие и в паневропейската мрежа има най-висок процент на обявени места по „Натура 2000“, а програмата „За Балкана и хората“ в България цели да се направи връзката между опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони, да се насърчи икономическото развитие и да се помогне на изоставащите райони.

1-2

Денис Кнобел отбеляза, че в програмата участват различни партньори и институции, благодари на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, храните и горите за това отлично сътрудничество и отбеляза, че има още много възможности и посоки за развитие.

2-2

Проф. Ренета Божанкова, заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ приветства участниците във форума с „Добре дошли!“ в Аулата на Алма матер от свое име и от името на ректора на Университета проф. Анастас Герджиков. „Бих искала да изразя нашата, на академичната общност радост, че можем да бъдем и партньори, и участници, уверявам ви, и съмишленици на днешния форум, на проекта, на голямата кауза“, каза тя и добави, че думите в името на събитието „Мисия: Чиста храна, честен поминък“ събират в себе си идеите за запазване на традициите и на наследството на нашите предци, всичко онова, което можем да опазим и да предадем на децата и внуците си.

Проф. Божанкова отбеляза, че това е както лична отговорност, така и отговорност на цялата общност. Тя изрази радостта си, че колегите от Биологическия факултет на Софийския университет - преподаватели, учени, студенти са участници в тези проекти и в организациите, които ги осъществяват.

3

Кауза и мисия, които звучат днес от тази трибуна са думи с много висок смисъл. Добавям към тях още една дума – дълг! Дълг, който всички ние изпълняваме и към народа си, и към природата“, каза още заместник-ректорът и пожела успех на форума.

Г-жа Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите заяви, че за нея е удоволствие и привилегия да се включи в мисията „Чиста храна, честен поминък“. Тя поздрави и всички местни фермери, предприемачи, земеделски производители, природозащитници, които са се включили активно в изпълнението на проекта „За Балкана и хората“, финансиран от българо-швейцарската програма за сътрудничество и са подкрепили усилията за осигуряване на устойчиво и балансирано развитие на регионите в България.

4

България е втората страна в ЕС с най-високо ниво на биологично разнообразие и третата държава с най-висок процент на площи в екологична мрежа Натура 2000. Това е възможност, но и предизвикателство. Задължение да полагаме усилие така, че местните общности да могат да просперират в хармония с природата, като се гарантира нейното разумно и дългосрочно ползване и опазване“, каза в приветствието си г-жа Николова.

Тя отбеляза още, че Конфедерация Швейцария притежава ненадминат опит в управлението на територии с висока природна стойност и прилага принципа за участие на всички заинтересовани страни в опазването на ценните природни богатства. Българо-швейцарският проект пренася този опит в контекста на нашите специфични регионални и икономически условия.

Живеем в динамично време, когато в световен план нараства разбирането, че биоразнообразието е в основата и на селскостопанското производство, и на сигурността на храните и гарантира прехраната на населението на планетата. Затова неговото опазване е сред най-важните ни цели“ добави още заместник-министърът.

Във рамките на форума ще бъдат представени широк кръг теми, посветени на храната, природата и поминъка. Събитието е разделено на четири модула: „Произведено във фермата“ , „Предприемачество с кауза“, „Защо природата ни е важна?“ и „Богатството на местните породи“.