Начало / Новини / Новини и събития / Сметната палата завери без резерви финансовия отчет на Софийския университет за 2017 година

   
Сметната палата завери без резерви финансовия отчет на Софийския университет за 2017 година

За първи път от шест години финансовият отчет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше заверен без резерви от Сметната палата на Република България.

От началото на 2016 г. насам ръководството на Софийския университет активно и последователно извършва преглед на дейности и системи, в които има изоставане и недостатъци. В Софийския университет има близо петдесет вътрешни разпоредители с бюджет в общо 16 факултета и три департамента. Бяха установени пропуски в работата на множество звена, които събират и предоставят счетоводни данни.

Бяха предприети редица мерки за подобряване на работата на счетоводния отдел, за въвеждане на адекватни контролни процедури за предотвратяване и разкриване на извършването на финансови нарушения, както и за преодоляване на констатацията на Сметната палата от последните години за разминаване между счетоводния отчет на Софийския университет, оборотните ведомости на отделните звена и резултатите от инвентаризацията.

Ръководството на Софийския университет ще продължи с решителните мерки за подобряване на финансовата дисциплина и изразява своето удовлетворение, че предприетите действия доведоха до видим напредък.