Начало / Новини / Новини и събития / Сдружението „Наследство БГ“ бе прието за редовен член на консорциума Time Machine за използване на големите данни при изучаването на миналото

   
Сдружението „Наследство БГ“ бе прието за редовен член на консорциума Time Machine за използване на големите данни при изучаването на миналото

От 8 до 11 октомври 2019 г. в Дрезден, Германия, се състоя среща на консорциума Time Machine. В него участват близо 300 организации и научни проекти от почти всички европейски страни. Техният основен интерес е дигитализацията, виртуализацията и социализацията на културно-историческото наследство.

Консорциумът вече е спечелил един милион евро, за да подготви проект, с който да търси финансиране от един милиард евро в следващия програмен период на Европейския съюз. Това е най-големият проект в областта на хуманитаристиката, който цели да координира усилията на европейските държави в тази сфера, да превърне изучаването и използването на културно-историческото наследство в печеливша дейност, да доближи и по възможност да уеднакви законодателството на европейските държави по тези проблеми. Основна цел е да постави Европа в челото на световните научни усилия да се използват големите данни при изучаване на миналото.

След половингодишна кореспонденция с ръководството на консорциума сдружението „Наследство БГ“ бе прието за редовен член на организацията с право на глас при определяне на политиката и избора на ръководни органи и е единственият пълноправен член от България. Ръководителят на консорциума проф. Иван Илчев запозна участниците с направеното и трудностите при изграждане на Център за върхови постижения у нас, който да работи в тази област.

Time Machine Europe