Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по журналистика и химия продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

   
С изпити по журналистика и химия продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

В 272-ра аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна писменият изпит по журналистика. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 427.

Виляна Панталеева от гр. София изтегли темата „Лесни пари”, по която ще пишат кандидат-студентите днес. Бяха изтеглени и още две контролни теми: „Пътят на Европа” и „Победи и загуби”.

1

Заместник-ректорът на Софийският университет проф. Ренета Божанкова пожела на кандидатите да работят съсредоточено, но и с настроение, за да покажат всичко, което знаят. Тя ги призова да дадат възможност на знанията, разума и чувствата да се проявят, защото е убедена, че днес са дошли, за да победят в този конкурс и да станат студенти в Софийския университет.

2

Председателят на изпитната комисия доц. Ефрем Ефремов изрази убеждението си, че кандидатите ще бъдат прекрасните цветя в букета на Факултета по журналистика и масова комуникация, на голяма част от които на 1-ви октомври 2017 г. ще връчи студентските книжки.

4

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен писмен и устен изпит, са: "Журналистика", "Връзки с обществеността" и "Книгоиздаване".

3

В 9.00 часа във Факултета по начална и предучилищна педагогика започна и конкурсният изпит за новата специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 13.

Изпитът се провежда под формата на събеседване, на което кандидат-студентите представят портфолио с медийни реализации в един от посочените по-долу варианти и предоставени на стандартен звуконосител или личен лаптоп: аранжименти; звукозаписни проекти; рекламни клипове; ремикси и други. По време на събеседването се дискутира начинът на изработка, концепцията и изпълнението.

4

В 14.00 часа в 272-ра аудитория на Ректората Юзкан Дормуш от гр. Хасково изтегли вариант № 1 на тестa, който ще решават явилите се на изпита по химия. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 750.

1

Проф. Ренета Божанкова изрази надеждата си всички благопожелания за празника да бъдат с кандидат-студентите и този изпит да бъде паметен с най-добрия резултат, който са постигали. Председател на изпитната комисия е доц. Галя Маджарова.

2

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език); Оптометрия; Химия; Химия и английски език; Химия и физика; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Медицинска сестра.

С изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Медицина“ и „Фармация“.

3