Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по математика II и физика започна първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

   
С изпити по математика II и физика започна първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

В 9.00 часа в зала 292 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по математика II. Иван Петров от София изтегли тема № 1, по която ще работят кандидатите. Кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита, са 1 066 .

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите от името на ректора проф. дфн Анастас Герджиков и им пожела всеки един от тях да покаже знания, които да им отредят място в най-добрия университет в България. „Работете толкова успешно, че с вас да се гордеят и вашите родители, и вашите учители“ – каза още заместник-ректорът.

2

Деканът на Факултета по математика и информатика доц. Първанов също поздрави кандидат-студентите и им пожела успешна работа . Председател на изпитната комисия е доц. Веселин Гушев от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

3

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

1
5

В 14.00 часа в зала 224 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по физика. Виктор Бончев от Плевен изтегли тема № 2. 32 кандидат-студенти са подали заявления за явяване.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и декана на Физическия факултет на Софийския университет проф. Александър Драйшу. Председател на изпитната комисия е доц. Виктор Иванов от Физическия факултет на Софийския университет.

2

Проф. Божанкова поздрави кандидат-студентите и им пожела да покажат качества, които да им дадат възможност да бъдат студенти на Софийския университет.

С успешно издържан изпит по физика кандидат-студентите могат да учат в следните специалности в Софийския университет:

Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език); Химия и физика; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология.

1