Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по френски език и по география завършва втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

   
С изпити по френски език и по география завършва  втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г.

Днес в 9.00 часа започна изпитът по френски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В аудитория 292 на Ректората Павлина Георгиева от Перник изтегли вариант № 1. Кандидат-студентите, които се явяват на изпит днес, са 58. Председател на изпитната комисия е доц. Маргарита Руски.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите и изрази надеждата си скоро да станат студенти в Алма матер, където университетските аудитории да бъдат тяхно ежедневие, а срещата с науката, знанието и авторитетните преподаватели – част от подготовката им за голяма кариера.

1

Проф. Божанкова изказа уверението си, че кандидатите са отлично подготвени за днешния изпит и ги призова да покажат на изпитната комисия това изключително високо ниво на познание, което притежават.

2

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование;Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Френска филология; Испанска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

С успешно взети изпити по френски език и по история на България бъдещите студенти могат да запишат "Международни отношения" или "Европеистика, а с изпити по френски език и по география могат да кандидатстват за специалностите "Туризъм", "Регионално развитие и политика" или "Европеистика".

С успешно издържани изпити по френски език и по български език и литература, по философия и социални науки или по математика (първо или второ равнище), бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалността „Европеистика“.

3

В 14.00 часа в зала 252 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по география. Вера Михайлова от София изтегли вариант № 10 на теста. Кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита, са 283.

1

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и заместник-декана на Геолого-географския факултет доц. Никола Ботушаров. Председател на изпитната комисия е проф. Веселин Бояджиев от Геолого-географския факултет на Софийския университет.

2

Проф. Божанкова приветства кандидатите и изрази убедеността си, че са готови да се представят отлично на изпита, който ще им отреди място в най-престижния и най-стария български университет – Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Заместник-ректорът пожела на кандидат-студентите успешна работа и да зарадват своите семейства и своите учители с отличен резултат.

Председателят на изпитната комисия проф. Бояджиев призова кандидат-студентите да работят внимателно и съсредоточено и им пожела успех.

С успешно издържан изпит по география кандидат-студентите могат да учат в следните специалности в Софийския университет: Библиотечно-информационни науки; История и география; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; География и биология; География; Геология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

С изпит по география и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език кандидатите могат да запишат специалностите „Туризъм” и „Регионално развитие и политика”.

С успешно положени изпит по география и изпит по английски, немски, френски или испански език бъдещите студенти могат да запишат специалност „Европеистика“.

3