Начало / Новини / Новини и събития / Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика с участие на учени от проекта УНИТе

   
Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика с участие на учени  от проекта УНИТе

На 16 март 2019 г. се проведе традиционната Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика. Тя премина под знака на 130-годишнината от създаването на Факултета и включи доклади върху 91 научни разработки.

Между 10:00 и 17:30 ч. в сградата на Факултета по математика и информатика учени от академичния състав на факултета и гост-лектори от чужбина представиха своите трудове в различни области. Част от тях бяха топология, алгебра и геометрия, стохастика и диференциални уравнения. Всички гости на Пролетната научна сесия се запознаха и с разработки, свързани със специфични задачи при управлението на роботи.

В тазгодишното издание на събитието специално участие взеха представители на проекта УНИТе. В отделна секция членове на екипа по проекта презентираха конкретни резултати, свързани с използването на инфраструктурата на изграждащия се център за върхови постижения. Всички участници в панела имаха възможността да се запознаят с моделите на йонно облъчване на графен върху подложка, както и анализ на плазмен факел за създаването на био- и медицински приложения.

1

УНИТе е първият по рода си проект за България и региона, свързан с информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Той е едно от най-мащабните начинания в областта на „big data”, реализирани на Балканския полуостров. Проектът има за цел да свърже учени от пет български университета с малкия и среден бизнес в страната, чрез което ще способства подобряването на пазарната конкурентоспособност на България в международен план и ще развие науката и технологиите у нас. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Партньори в изпълнението са български университети с дългогодишна история и традиции в обучението и изследванията на ИКТ: Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Технически университет София; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

2

Основната цел на проекта е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Изграждането му ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото.

6
5