Начало / Новини / Новини и събития / Пролетен ден на Отворените врати във Физическия факултет на Софийския университет

   
Пролетен ден на Отворените врати във Физическия факултет на Софийския университет

Пролетният ден на отворените врати във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе на 22 април 2023 г. с подкрепата на проект K-TRIO 6, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“ и активното участие с демонстрации на фондация „Университет за деца“.

Той беше открит от декана на факултета проф. дфзн Георги Райновски, който приветства ученици и учители от цялата страна, препълнили залата на факултета: Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Казанлък, НПМГ „Акад. Р. Чакалов“, ПМГ „Емануил Иванов“ – Кюстендил, ГПЧЕ „Симеон Радев“ – Перник, 199 ОУ „Св. ап. Йоан Богослов“, ЕГ „Ив. Вазов“ – Пловдив, Национален учебен комплекс по култура (Италиански лицей) – София, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца, ЧСУ „Българско школо“ и др., а също така граждани, които бяха довели своите деца и внуци. Ас. Стоил Иванов направи кратко представяне на Физическия факултет.

1-2

От 11.00 до 15.00 ч. във фоайето на сграда А се проведоха демонстрации на физични експерименти на няколко щанда. На един от тях доц. Христина Андреева показа как някои хранителни продукти и напитки флуоресцират (излъчват светлина) при облъчване с виолетова светлина от лазер. Демонстрацията беше съпроводена с обяснение за използването на спектроскопските методи за характеризация на качеството на хранителните продукти. На щанд под надслов „За и чрез светлина… Експериментирай сам“ студенти от университетския клон на Optica презентираха забавни вълнови явления в експерименти, които се изпълняваха и наблюдаваха от посетителите. На щанда „Забавни физични експерименти“ инж.-физик Тома Томов заедно с двама студенти демонстрираха разнообразни занимателни опити от почти всички фундаментални области на физиката: механика, термодинамика, електромагнеитизъм, трептения, вълни и оптика. Студенти от специалност „Астрофизика, метеорологи и геофизика“ организираха специален щанд по геофизични явления, който бе съпроводен със симулации на земетресения и богат илюстративен материал - постери и презентации. Голям интерес предизвика и щандът на гостите от фондация „Университет за деца, които показаха впечатляващи демонстрации на експерименти за всички възрастови групи.

В рамките на събитието бяха отворени 11 лаборатории, организирани за посещения с гид в различни турове от по няколко локации. В лаборатория В15 в демонстрации под надслов „Какво можем да разберем от спектрите“ Велизар Стоянов проведе интересни експерименти по оптика. В лаборатория А412 посетителите можеха да наблюдават дифракция от процеп, тънка нишка, дифракционна решетка и явленията пълно вътрешно отражение, дисперсия от призма и поляризация, представени от гл. ас. Димитър Лютов.

1-3

Гл. ас. Гошо Гоев и физик Стоянка Пешкалова демонстрираха в А429 Лаборатория по механика и електричество. Атомно-силов микроскоп MFP-3D Origin бе демонстриран от докторант Красимира Русинова-Илиева. В А519 възможностите на оптометрията представиха ас. Никола Пеев, Ани Коева и Гергана Михова. Доц. д-р Цветелина Паунска беше отговорник за представянето на научна лаборатория А402 „Плазмени технологии“. В лаборатория А017 „Лазерната физика и приложения“ студенти към изследователската лаборатория на доц. д-р Иван Бъчваров проведоха демонстрации на тема: „Запознаване с основните свойства на светлината. Участие в демонстрации на интересни приложения при използване на светлина от лазери“ и показаха дифракция от прегради в практиката, при които всеки посетител можеше да измери дебелината на косъм от косата си с помощта на шивашки метър. Наблюдавани бяха и ширината на пътечките на грамофонни плочи и др. Демонстрирана бе и работата на интерферометър и оптични явления, използвани в детектора на „гравитационни вълни“.

1-1

Лазери, излъчващи ултракъси импулси, бяха демонстрирани във Фемтосекундната лаборатория ЛЛТ-101 от гл. ас. д-р Николай Димитров, проф. Александър Драйшу и гл. ас. Мая Жекова. Електронен микроскоп бе демонстриран в лаборатория А014 „Технология на материалите“ от проф. Стоян Русев. Владислав Тодоров, студент – магистър, демонстрира течно-сцинтилационно измерване на радиоактивност на алкохол в лаборатория В39.

1-5

Експерименталната лаборатория по физика за работа с учители и ученици показа разработени всички лабораторни упражнения от препоръчителния списък на МОН. Учителите се запознаха на място с възможностите на лабораторията и обсъдиха възможностите за сътрудничество.

1-9

Лекционната програма във факултета включваше пет лекции и беше открита с „Атомно-силова микроскопия и приложения за нискоразмерни материали“, изнесена от докторант Красимира Русинова-Илиева. Лекцията на Венко Стоев, главен специалист „Планиране на персонала” в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, бе озаглавена „Представяне на АЕЦ Козлодуй: технологии и перспективи“. Д-р Иля Петров направи увлекателен разказ на тема: „На кого бе присъдена Нобеловата награда по физика за 2022 г.“. Физик Васко Гурев и гл. ас. Гергана Георгиева представиха 31-та българска антарктическа експедиция, докторант Светослав Ботев изнесе лекция по астрономия на тема: „Нов метод за определяне на елиптичността на кълбовидни купове и приложението му за кълбовидния куп М2“.

1-8

Програмата в Астрономическата обсерватория от 16.00 ч. до 22.00 ч. в Борисовата градина включваше дневни наблюдения на слънчевите петна и протуберанси, а след залеза – на Луната и планетите Венера и Марс. Посетителите имаха възможност да разгледат обсерваторията, където имаше организирана изложба на астрономически изображения, и да видят разнообразни демонстрации на физични експерименти. Гости на обсерваторията бяха Детски научен център „Музейко“ и фондация „Университет за деца“.

1-12

Лекционната програма в Астрономическата обсерватория включваше шест лекции и беше открита от доц. Евгени Овчаров с лятна школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ 2022 г., последвана от „Енергийни спектри на обектите в нощното небе“, представена от физик Николай Теохаров. Докторант Евелина Захариева разказа за звездните купове, а доц. Антония Вълчева – за близките и далечни повторни нови. Лекцията на магистрант Филип Йорданов беше на тема: „Квазарите – най-ярките обекти“, а магистрант Стоян Стойчев – лекция на тема „Звездобразуване“. Последната лекция, изнесена от доц. Петко Недялков, бе озаглавена „Огнени мечове и комети – нови доказателства за връзка“.

1-13

Пролетният ден на отворените врати привлече около 350 души във Физическия факултет и повече от 1500 души в Астрономическата обсерватория на Университета.