Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дфн Петя Янева бе удостоена с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

   
Проф. дфн Петя Янева бе удостоена с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет на Университета ректорът проф. Анастас Герджиков връчи на проф. дфн Петя Янева Почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояване с високото отличие е на Факултета по класически и нови филологии.

Проф. Петя Янева благодари за високото признание и отбеляза, че за наградата имат принос всички, с които е работила през годините. Тя се върна в спомените си и припомни, че да кандидатства в специалност „Класическа филология“ в Софийския университет я е насърчила преподавателката й по руски език в гимназията. Проф. Янева подчерта, че Алма матер я е научила да поема отговорност за своите решения, на търпение и разказа за предизвикателствата, с които се е сблъсквала през годините.
„Бързах бавно, гледах хубаво и много често бях само с една крачка пред тези, на които преподавах“, каза проф. Янева и благодари на родителите и приятелите си за подкрепата във всичко.

2

Тя призова колегите си да подкрепят публикационната активност на младите учени и посочи, че добрият дух на Софийския университет може да бъде много продуктивен, ако човек успее да се настрои на неговата вълна.
В края на словото си проф. Янева отправи искрените си пожелания за любов, здраве, човечност, мъдрост, постоянство, интуиция и прозорливост – все неща, които са необходими за един изкушен от науката човек, за да стане изкусен в своята област.
Петя Янева завършва „Класическа филология“ в Софийския университет през 1982 г. От 1 януари 1983г. до днес работи в Университета. Започва като асистент по старогръцки език, става доктор на филологическите науки през 2000 г. а от 2011 г. е професор.
Проф. Янева е титуляр на лекционните курсове „Старогръцки синтаксис“, „Историческа граматика на гръцкия език“ за студентите от специалностите „Новогръцка филология“ и „Балканистика“, „Текстология, тексткритика и едиционна техника“, „Лингвокултурология“ (с оглед на старогръцкия език) за студентите от магистърската програма „Антична култура и литература“, като последните два курса са съвсем нови за България дисциплини.

4

През годините проф. Янева е водила още различни курсове. Тя е уважаван и обичан преподавател, подготвила е стотици студенти, като по-голяма част от преподавателите в специалностите „Класическа филология“ и „Новогръцка филология“ също са нейни възпитаници. Ръководила е десетки дипломни работи и има трима докторанти.
Проф. Янева има значителен принос в актуализирането и модернизирането на учебния план на специалностите „Класическа филология“ и „Новогръцка филология“, както и за изготвянето на профила на студентите бакалаври по класическа филология и на документацията за учебните практики, приети като образец във Факултета по класически и нови филологии.
Тя е авторитетен специалист по гръцката древност с изключителен принос за разширяване на проучвания у нас на Късната античност и Средновековието. Нейна специална заслуга е връщането в програмата на висшето образование на изучаването на средновековен гръцки език.
Широтата на научните интереси на проф. Янева проличава в трудовете й върху проблеми на гръцкия език за период от над 2000 години (III в. пр. Хр. - XIX в.). Работи активно в полето на медиевистиката, славистиката, старобългаристиката, византинистиката, балканистиката, изворознанието и издаването на средновековни ръкописи.
Проф. Янева е световно признат учен в областта на палеографията и кодикологията с датирането и локализирането на различни ръкописи и първия опит да се очертаят по-ясно връзките между протограф и прототип и предложеното решение за разграничаване на употребата на тези термини; в областта на текстологията и тексткритиката с определянето на основите за издаването на гръцките текстове, свързани с разработване и преосмисляне на теорията за компилациите; в издателската практика с осъществяването и редактирането на издания на отделни паметници и ръкописни архиви.

3

Особено ярко се открояват дисертацията й за доктор на филологическите науки и участието й в колектива по издаване на Симеоновия сборник (по Светославовия препис от 1073 г.) в три тома. Проф. Янева е автор на първото издание и превод на друг изключително важен паметник на средновековната богословска и философска мисъл – два малки трактата за Божията светлина. Тя има над 40 публикации, а трудовете й са цитирани над 300 пъти.
Участвала е като експерт или ръководител в 7 научноизследователски проекта, в научни форуми в страната и в чужбина.
Проф. Янева е сред малкото специалисти, владеещи гръцки език в целия период на неговото развитие. Това я прави търсен рецензент за множество конкурси.
Чела е лекции в Богословския факултет на Атинския университет, Института по гръцки език към Фондацията за национални изследвания в Атина и Американския изследователски център в София.
През годините проф. Янева е дала и своя принос за развитието на университетското образование в Алма матер и неговото администриране. Участвала е дълги години в Общото събрание на Университета и във Факултетния съвет на Факултета по класически и нови филологии, два мандата е член на Академичния съвет, била е заместник-декан и два мандата декан на Факултета по класически и нови филологии. От 2016 г. е ръководител на специалността „Новогръцка филология“