Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Людмила Илиева бе удостоена с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. д-р Людмила Илиева бе удостоена с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет проф. д-р Людмила Илиева от Факултета по класически и нови филологии бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента за приноса й за утвърждаване престижа и авторитета на Софийския университет и на българската академична испанистика в нашата страна и в чужбина.

Проф. Илиева получи отличието от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и заяви, че това е голямо признание за академичната й дейност. Тя отбеляза, че през изминалите над 30 години, през които е преподавател в Софийския университет, е минала през всички етапи – от асистент до професор, без да прескочи нито едно стъпало. По думите й от 1988 г., когато е започнала като хоноруван преподавател в университета, са се променили много неща: „Смениха се най-вече поколенията, смениха се радикално студентите, за преподавателите промяната беше по-трудна. За себе си установих, че има неща, с които не мога да правя компромиси и освен това не мога, а и не искам да се променям. С други думи – установих, че природата и законът си знае много добре работата и че е време да сложа точка на трудовите си отношения със Софийския университет. Радвам се, че става по такъв начин. Университетът ми даде много и ми се иска да вярвам, че и аз съм отговорила със същото“.

1-1

Проф. Илиева благодари на колегите си от катедрите по испанистика и португалистика, издигнали предложението за тази награда, на професорите Милена Попова, Петър Моллов и Яна Андреева, на Факултета по класически и нови филологии в лицето на декана проф. Мадлен Данова и на Софийския университет за всичко, което й е дал.

Проф. Илиева е един от най-изтъкнатите испанисти в България. Почти цялата ѝ кариера преминава в Софийския университет, където извървява пътя от асистент до професор. Областите, в които се изявява като учен и преподавател, са теорията и практиката на превода, както и историята и културата на испаноезичните страни. Тя има принос за изграждането на професионалните умения на поколения български испанисти, на които преподава превод и цивилизация на Испания и Испаноамерика; създател и дългогодишен ръководител е на магистърската програма по устен превод; ръководител на докторанти; рецензент на множество трудове.

4-4

През годините развива активна научна дейност и има много публикации в български и чуждестранни научни издания, участия в проекти и разнообразни научни и културни инициативи.

Проф. Илиева се занимава активно с превод през целия си професионален път. Тя е един от най-изявените устни преводачи с испански език у нас. Значим е и приносът ѝ за приобщаването на българския читател към множество творби на съвременната испанска и испаноамериканска литература, които е превела на български език. За преводаческата си работа през 2013 г. е удостоена с Наградата на Съюза на преводачите в България за цялостна дейност в областта на превода. Преводът е център и на научните ѝ интереси – три монографии е посветила на изследването на различни негови теоретични аспекти.

3-3

Постиженията ѝ са признати и в чужбина, за което свидетелстват курсовете, които е водила в Скопския университет, където заедно с други колеги от специалност „Испанска филология“ в Софийския университет поставят основите на испанистиката в Северна Македония. През 2016 г. е удостоена с две големи отличия от чужди университети: става Почетен професор на Университета УниНорте в Асунсион, Парагвай, и е избрана за член-кореспондент за България на Уругвайската академия за език и литература в Монтевидео. В юбилейния сборник, издаден в нейна чест през 2015 г., участват учени, поети, писатели и преводачи от много страни на три континента – Америка, Европа и Азия.

През годините проф. Илиева е изпълнявала и административни функции като ръководител на Катедрата по испанистика и португалистика, член на Факултетния съвет на Факултета по класически и нови филологии, на редакционната колегия на Годишника и на Атестационната комисия на факултета, на Общото събрание на Алма матер.