Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов бяха удостоени Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с огърлица

   
Проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов бяха удостоени Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с огърлица

Проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов, дългогодишни преподаватели в Катедрата по трудово и осигурително право на Юридическия факултет, бяха удостоени с най-високото отличие на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - Почетен знак с огърлица.

Отличията им бяха връчени от ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков по време на официалното откриване на научно–практическата конференция „Социално подпомагане - проблеми и перспективи". Научният форум се провежда в чест на 65-годишнината на проф. д-р Красимира Средкова и на проф. д-р Емил Мингов.

Проф. Герджиков благодари на двамата си колеги не само за техните огромни преподавателски и научни заслуги, но и за подкрепата им през годините в нормативно-административен план и за положените огромни усилия за усъвършенстването на нормативната уредба на Университета.

1

Проф. Средкова заяви, че отличието за нея е изключително голяма чест и подчерта, че работното й място наистина e вторият й роден дом. Тя каза, че когато е била малка, не е искала родителите й да я водят на куклен театър или в Зоологическата градина, а да я заведат пред „онази голяма сграда, дето седят отпред двама чичковци“. „Тази голяма сграда стана мой работодател“, каза проф. Средкова и благодари на Академичния съвет и лично на ректора. „Бих искала нашият университет и занапред да бъде не само място на работа, но и място за упражняване на хоби – хобито научно-преподавателска дейност“, отбеляза още тя.

2

Проф. д-р Емил Мингов се обърна към колегите си и гостите и заяви, че е изключително развълнуван от оказаната висока чест. Той отправи своята благодарност към Университета, деканското ръководство и своите колеги за всичко, което е успял да постигне през годините, с тяхната подкрепа. „Спомням си, че в момента, в който е кандидатствах в Софийския университет, като че ли някаква сила ме привлече към това духовно средище, което стана и за мен втория ми дом“, каза проф. Мингов и благодари за отличието.

9

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков благодари на ръководството на Катедрата по трудово и осигурително право за поканата да участва в научния форум. Той поздрави проф. Красимира Средкова и проф. Емил Мингов и отбеляза съществения им принос за развитието на трудовото и осигурителното право в България.

Бисер Петков приветства темата на форума „Социално подпомагане-проблеми и перспективи“ и подчерта, че тя е особено актуална. Дейността по социално подпомагане е насочена към най-уязвимите социални групи, посочи министърът и добави, че погрешно е възприемането на подхода, че със социални помощи може да се реши проблемът „бедност“. Той може да се реши само чрез координирани усилия и целенасочени секторни политики – икономическа, здравна, социална и други, изтъкна Петков.

8

По думите му, основното предизвикателство пред системата за социално подпомагане е да се намали максимално рискът от установяване на трайна зависимост на подпомаганите лица от социални помощи, като това е особено важно за хората в трудоспособна възраст. Затова един от приоритетите на политиката е създаване на условия и възможности за включване на потребителите на социални помощи на пазара на труда, подчерта Бисер Петков. Той добави, че месечните социални помощи са само един от инструментите, с които се осигурява защита на най-уязвимите групи. Те се допълват от различни други целеви и еднократни парични помощи и помощи в натура.

Министър Бисер Петков подчерта, че мерките за стимулиране на трудовата активност са най-разнообразни и изтъкна необходимостта от промени и усъвършенстване на темата на социалното подпомагане и нейното подобряване. По думите му, целта на Министерството е да се направи системата за социално подпомагане по-справедлива и ефективна – така ще се гарантира, че немалкият публичен ресурс, който се отделя за социални помощи, ще се изразходва за подкрепа на най-нуждаещите се.

В края на изказването си министър Бисер Петков изрази вярата си, че настоящата научна конференция ще позволи да се разгледат нови теми и проблеми и да се начертаят пътища и мерки за тяхното разрешаване. По думите му, многото и разнообразни като тематика доклади и представители на практиката са сериозна заявка за сериозно научно-практическо равнище и ползотворна дискусия на днешния форум.

4

От името на Министерството на труда и социалната политика, с пожелание и през следващите години да бъдат все така активни и полезни в полето на своята научна експертиза, Бисер Петков връчи на проф. Средкова и проф. Мингов пластика „Перо“ за принос в трудовото и осигурително право и по случай 65-годишнината им.

5

Деканът на Юридическия факултет проф. д-р Сашо Пенов поздрави Катедрата по трудово и осигурително за поредната конференция, която организират и най-вече за хубавия повод.

7

От проф. Красимира Средкова съм запомнил едно – Университетът е такава институция, че като влезеш в нея, човек трябва да си свали шапката“, каза деканът и призова това да бъде пример за младите колеги и за студентите, които учат тук. „Да носим името на Университета в нашите сърца с гордост“ каза още проф. Пенов и посочи още, че от проф. Емил Мингов е запомнил, че човек трябва да бъде непримирим към неуредиците в правото и да полага усилия, независимо от това къде е - на катедрата в университета или в държавната администрация, да преодолее правните неудачи. Деканът добави, че и от двамата си колеги е запомнил, че трябва човек добросъвестно да изпълнява трудовите си задължения. Той им пожела здраве и с оглед на академичната среда да намерят сили и воля да доразвият този отрасъл на правото, на социалното подпомагане.

Събитието продължи с научно-практическата конференция „Социално подпомагане – проблеми и перспективи“, в която ще участват с доклади юристи от Софийския университет, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет. Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Русенския университет „Ангел Кънчев.