Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Алън Грийр бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

   
Проф. Алън Грийр бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата проф. Алън Грийр бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по химия и фармация.

Церемонията бе открита от декана на Факултета по химия и фармация чл.-кор проф. дхн Тони Спасов, който представи проф. Грийр.

Проф. Грийр е изтъкнат учен в областта на съвременното материалознание със значим научен принос за развитието и приложението на термодинамично метастабилните и неравновесни материали в различни сфери на бита и техниката, автор на теоретични и експериментални разработки по зародишобразуване в кондензирани системи, метални стъкла, фазови превръщания.

1

Проф. Спасов подчерта, че проф. Грийр е ръководител от страна на Университета в Кеймбридж като партньор на Факултета по химия и фармация на Софийския университет в проект по програма Twinning, Хоризонт 2020. По този начин той има съществена роля за разширяването на сътрудничеството между изследователски групи от Факултета по химия и фармация и Департамента по материалознание и металургия на университета в Кеймбридж. През последните години са проведени неколкократни посещения на учени от ФХФ в Университета в Кеймбридж и на учени от Кеймбридж в Софийския университет и бе организирано лятно училище в Кеймбридж с участието на 15 млади български изследователи.

2

Проф. Грийр е ръководител на Института по физични науки в Университета в Кеймбридж. От 2001 г. е професор по материалознание, а от 2004 до 2007 г. е бил заместник-управител на Колежа Сидни-Съсекс, Кеймбридж. От 2006 до 2011 г. е бил ръководител на Борда на Инженерния факултет към Университета в Кеймбридж.

Бил е гост-професор в Националния политехнически институт и гостуващ учен в Гренобъл, Франция, в университета Вашингтон в САЩ, във Виенския университет в Австрия, в Университета в Торино, Италия.

3

Деканът на Факултета по химия и фармация обърна внимание, че проф. Грийр е носител на редица награди, сред които Изследователска награда Голдшмит (1981), IBM награда (1983), Награда на Journal of Non-Crystalline Solids (1989, присъдена на учен под 40 години за публикации за тригодишен период), през 1998 г. – Light Metals награда на TMS (Общество за минерали, метали и материали, САЩ), през 2000 г. Cook-Ablett награда на Института по материали (Великобритания), Leibniz медал от IFW (Лайбниц институт за изследване на твърдото тяло и материалознание), Дрезден, Германия; 2018 г. – John Hunt Griffith Медал на Института за материали, минерали и добив (Великобритания) за изключителен принос в науката и технологията на леенето и закаляване на металите.

4

В словото си проф. Спасов акцентира и върху научните интереси на големия учен, а те са в областта на металните стъкла (структура и механични свойства), зародишообразуване в кондензирани системи, халкогенидни материали за компютърна памет, експериментални изследвания и моделиране на микроструктурата на сплави; ефекти на електромиграция в сплави; взаимна дифузия в многослойни системи; фазови преходи в метални сплави и др.

Административен ръководител е на Института по физически науки, съставен от осем департамента. Редактор е на Philosophical Magazine, член на консултативния съвет на MRS Communications, член на редакционния съвет на Proceedings of the Royal Society и др.

Публикациите му включват две книги (всяка с един съавтор), 13 редактирани сборници на конференции, 15 глави на книги, близо 500 публикации, H-индекс = 62 (Web of Science, 14 май 2019 г.) > 20 00 цитати (~ 1500 цитирания годишно).

5

Проф. Алън Грийр бе удостоен със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет от заместник-ректора на Софийския университет чл.-кор проф. дфзн Николай Витанов.

Изтъкнатият учен произнесе академично слово на тема: „Разширяване границите на стъкловидното състояние на материята“.

6
10

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":