Начало / Новини / Новини и събития / Приключи 59-тият летен семинар по български език и култура

   
Приключи 59-тият летен семинар по български език и култура

Традиционният летен семинар по български език и култура, който се проведе за 59-ти път в Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен, бе официално закрит с тържествена вечер, посветена на българския фолклор. Той бе организиран от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата и съдействието на Министерството на образованието и науката. Над 70 души от Европа и Азия участваха в семинара тази година.

Фолклорната вечер бе открита от директора на Семинара проф. Панайот Карагьозов от Факултета по славянски филологии на Алма матер, а водещи на празничната вечер бяха семинаристите Дафни и Даниел. Те отбелязаха, че ежедневието им през изминалите седмици е било много интересно и пъстро и за да продължи техният житейски кръговрат е време да затворят този момент в ритъма на българското хоро, за да останат свързани завинаги.

1-1

Присъстващите имаха възможност да се насладят на резултата от труда и вдъхновението, изпълвали залите в продължение на три седмици, да се докоснат до магията на народните песни и танци, съхранили духа на България за поколения напред. Във фолклорната програма семинаристите показаха научените български народни песни и танци.

4-4

Под ръководството на Елисавета Данева те изпълниха популярните народни песни „Рипни, Калинке“ от Родопите, „Китчице, буйна лобода“ и „Йовано, Йованке“ от Пирин, „Дилмано, Дилберо“ и „Що ми домилеело“ от Шопската фолклорна област и „Полегнала е Гергана“ от Тракия.

5-5

Възпитаниците на хореографите Ирина Войнова и Йордан Станимиров демонстрираха уменията си като изиграха право, Пайдушко, Свищовско, Дайчово, Шопско и Ганкино хоро.

6-6

По време на фолклорната вечер бяха представени традиционни танци и от други страни.

7-7

Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски" е създаден през 1963 г. Той се провежда ежегодно с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на Семинара са поверени на Факултета по славянски филологии.

2-2

Семинарът е насочен основно към чуждестранни студенти, учени, преподаватели и преводачи, занимаващи се професионално с български език и култура, но също така и към хуманитаристи и бизнесмени, за които владеенето на езика и познаването на историята, културата и съвременното състояние на българите са необходими за други дейности.

10-10

Обучението по български език, литература, история и култура осъществяват преподаватели от Факултета но славянски филологии, Историческия факултет, Българската академия на науките и други авторитетни научно-преподавателски институции. По време на Семинара се организират тематични кръгли маси, в които участници в Семинара и специално поканени наши и чуждестранни изследователи излагат свои виждания по актуални въпроси на българистиката.

Научната продукция на Семинара се публикува в поредицата „Българистични студии“.

8-8

Летният семинар по българистика съчетава методиката на класическото университетско обучение с идеята на Ян Амос Коменски за „училище – игра”. Той се провежда във ваканционна обстановка, при която дистанцията между преподаватели и слушатели е сведена до минимум. Продължителността на Семинара е три седмици. Програмата включва четири основни блока: задължителна учебна програма, факултативна учебна програма, културно-развлекателна програма и учебни екскурзии.

В задължителната учебна програма са включени занимания по практически български език, както и специализирани семинари, посветени на български език и превод и българска литература и културна антропология на българите. Факултативната учебна програма включва изучаване на български народни песни и танци.

9-9

В културно-развлекателна програма има прожекции на български филми, запознанство край семинарния огън, вечер на талантите, вечер на българския фолклор.

В програмата за учебните екскурзии бяха включени посещение на Националния исторически музей, пътуване до Витоша, разглеждане на София и посещение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, пътуване до Пловдив и Рилския манастир.