Начало / Новини / Новини и събития / Представена бе Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“

   
Представена бе Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“

В зала „Проф. Марин Дринов“ в Българската академия на науките бе представена Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед). Събитието бе организирано от Изпълнителния съвет на програмата и на него присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, представители на МОН, БАН, председателят на Изпълнителния съвет на програмата доц. Оля Стоилова от Българската академия на науките, както и екипите, включени в нея.

Срещата бе открита от доц. Оля Стоилова. Тя представи националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед) и подчерта, че целта на програмата е да се разработят нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници с растителен или животински произход от България, които да подпомогнат терапията на различни заболявания.

1-1

Доц. Стоилова посочи, че в хода на разработването на тези биологично активни средства ще бъдат създадени и нови методологии за тяхното изследване и ще бъде определено качеството и приложимостта им като нови продукти за целите на персонализираната и превантивната медицина. Ще бъдат разработени и алтернативни подходи за борба с различни инфекциозни, невродегеративни и злокачествени заболявания за подобряване на качеството на живот на населението. По думите й, всичко това ще съдейства на здравната система за оптимизиране и намаляване на медицинските разходи при мултирезистентни инфекции.

За да се развие научната програма, има предпоставки и неминуемо това е фактът, че България има уникални климатични и екологични фактори, които предлагат голямо разнообразие от растителни и животински видове. Добре известно е, че изолираните от тях екстракти съдържат богат набор от биологично активни съединения, които в много от случаите са по-добри, по-слабо токсични от синтетичните и могат да действат като комбинирана терапия с различни синтетични компоненти. Ето защо подходът, който е заложен в програмата, е един от основните за преодоляване множествената лекарствена резистентност“, каза още доц. Стоилова.

6

Тя акцентира и на това, че програмата е свързана и с различни важни национални и европейски програми, сред които рамковата програма „Хоризонт 2020”. Тя е свързана с трите основни стълба – бъдещи и навлизащи технологии, водещи технологии в индустрията и обществени предизвикателства. Отговаря и на приоритети от националната стратегия за развитие на националните изследвания за здравеопазване, демографски промени и благополучие, както и с иновативната стратегия за интелигентна специализация. По думите й, програмата е пряко свързана и с два от центровете за компетентност, единият от които е „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, на който водеща организация е Институтът по органична химия с Център по фитохимия, и вторият център по компетентност е „Технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ с водеща организация Софийският университет.

2

Доц. Оля Стоилова обърна специално внимание и на очакваните резултати от програмата. От една страна, това е разработването на нови биологично активни средства, които съдържат екстрактите от природните източници, така че да се получат системи или средства с потенциален антиинфекциозен, антитуморен ефект, както и нови средства срещу нервнодегеративни заболявания.

Друга цел на програмата е внедряване в практиката като хранителни добавки или козметични средства на получените продукти с превантивен потенциал за персонализирана медицина. И не на последно място да се стимулира мултидисциплинарно взаимодействие между хората, които са водещи в областта на програмата и тези, които имат компетентност, така че да няма дублиране на ресурсите и в крайна сметка да се създаде една критична маса, която след това да решава проблеми за държавата.

Доц. Стоилова подчерта, че първата стъпка е направена с формирането на консорциума. Водеща организация е БАН, в консорциума влизат седем института от академията и пет университета с водещи специалисти от тях.

3

По време на срещата бяха представени работните пакети, специално внимание беше обърнато и на заложените задачи, изпълняваните дейности и някои от първоначалните резултати.

Проф. Павлина Долашка от Института по органична химия към БАН представи работен пакет 1: „Получаване на нови биологично активни средства/системи, съдържащи екстракти от природни източници от България“; по работен пакет 2 „Изследване на антиинфекциозния потенциал на създадените нискотоксични биологично активни средства/системи“ говори проф. Светлозара Петкова, Институт по експериментална морфология, патология и антропология, БАН ; „Изследване на създадените нискотоксични биологично активни средства/системи на бактериални in vitro системи“ е работният пакет 3, по който говори чл.-кор. Христо Найденски, Институт по микробиология, БАН; проф. Рени Калфин, Институт по невробиология представи работен пакет 4: „Изследване in vitro и in vivo ефективността на създадените нискотоксични биологично активни средства/системи срещу невродегенеративни заболявания”; „Изследване на антитуморната активност на създадените нискотоксични биологично активни средства/системи“ е петият работен пакет, който бе представен от доц. Ива Угринова, Институт по молекулярна микробиология. По работен пакет 6 „Моделиране, прогнозиране и модулиране на терапевтичния ефект на БАВ чрез комплекс от теоретични, изчислителни и експериментални методи и техники“ говори доц. Невена Илиева, Институт по информационни и комуникационни технологии, а по работен пакет 7 „Изследване на новите нискотоксични биологично активни средства/системи, от гледна точка на приложимостта им в биофармацевтичната промишленост“ говори проф. Момеков, Медицински университет – София.

7

Работен пакет 8 „Разработване на иновативни хранителни добавки и козметични средства за локално приложение с превантивен потенциал за персонализирана медицина“ бе представен от проф. Стоян Шишков, декан на Биологическия факултет на Софийския университет.

Той посочи, че този пакет е крайният етап, който е заложен в програмата и ще се базира на резултатите от предходните работни пакети. По думите му, този пакет цели разработване на иновативни хранителни добавки и козметични средства за локално приложение с превантивен потенциал за персоналната медицина. Основната задача е подбор на средствата, показали най-голяма ефективност спрямо определени паразити, бактериални, вирусни и гъбични щамове, както и тези с най-висока антитуморна активност. В изказването си проф. Шишков акцентира също така върху средствата, които биха били приложими към невродегенеративните заболявания и тези, които имат най-добра антиоксидантна активност.

4

„Програмата разполага с може би най-добрите екипи в България, които имат изключително висока експертиза, имат достатъчно научна продукция на много високо ниво”, посочи още проф. Шишков.

В рамките на събитието бе представен и кратък филм, който даде възможност на присъстващите да видят част от изследователите по проекта и апаратурата, с която работят.

8

В своя поздрав към присъстващите и участниците в проекта министърът на образованието и науката Кирил Вълчев изрази положителното си отношение към програмата. По думите му, тя е пример за това как научният капацитет от институтите и университетите може да работи успешно заедно за постигане на общи научни задачи. Министър Вълчев изказа увереността си, че тази програма ще повлияе на живота и здравето на хората и подчерта, че борбата с рака е едно от най-големите предизвикателства на нашето време и трябва да се насочват средства за научни изследвания в тази област. Министърът поздрави организаторите на събитието за тази инициатива и подчерта необходимостта от популяризиране на научните проекти и техните резултати. „Разчитам на вас”, каза в заключение министърът и пожела успех в изпълнението на програмата.

5