Начало / Новини / Новини и събития / Петнадесета национална конференция по етика на тема: „Етика и технологичен риск“

   
Петнадесета национална конференция по етика на тема: „Етика и технологичен риск“

В Софийския университет се провежда Петнадесетата национална конференция по етика на тема „Етика и технологичен риск“. Тя се организира от секция „Етически изследвания“ към Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките и Катедра „Логика, етика и естетика“ при Философския факултет на Алма матер. Форумът, който ще продължи до 13 ноември 2019 г., се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

На откриването на конференцията, което се състоя в Конферентната зала в Ректората, участниците и гостите бяха приветствани от проф. д-р Силвия Минева от Философския факултет, която заяви, че конференцията вече се е превърнала в устойчива традиция. Тя сравни 15-годишнината на конференцията с възрастта на тийнейджърството – възраст емоционална, но и тревожна. „Може да се каже, че всички ние, участниците в конференцията, сме подвластни на драматизма и на тревогите, които буди в наше време технологичният напредък и свързаните с него рискове. Затова сме се събрали тук, за да обсъдим тези рискове и да обменим своите знания, наблюдения, идеи и предложения“, каза още проф. Минева.

1

Деканът на Философския факултет проф. д. пс. н. Соня Карабельова приветства участниците от името на факултета и подчерта, че темата конференцията е изключително интересна и много важна, защото се отнася за поведението на хората в онлайн пространството, а младите хора, подрастващите, живеят в това пространство.

Интернет пространството предлага изключително много възможности, които са както положителни, така и свързани с много опасности, особено когато говорим за деца и тийнейджъри, посочи деканът. В приветствието си проф. Карабельова акцентира върху начина, по който общуваме в интернет пространството и обърна внимание на факта, че сред младите хора намалява общуването лице в лице. По думите й, общуването лице в лице не може да бъде заменено с нищо друго.

3

Деканът на Философския факултет заяви, че програмата на конференцията предлага сериозни дебати в тази проблемна област, свързани не само с поведението на младите хора, но и с проблемите, свързани с търсенето на информация.

„Поведението на хората в интернет пространството води до промяна на личността. Промяна, която много често по-скоро не е с положителен знак“, заяви проф. Карабельова. Тя акцентира върху въпросите доколко възможностите, свързани с изключително интензивното развитие на технологиите, допринасят за това хората да се чувстват удовлетворени и щастливи. Зависими ли сме от тази среда? Колко от нас, ако си забравят телефона, модерното устройство, през което следим всичко, което се случва не само у нас, но и по света, ще се чувстват щастливи? Или по-скоро това ще повиши равнището ни на тревожност, защото всичко вече е в дланта ни, отбеляза проф. Карабельова.

2

Конференцията предлага възможности за дискусия именно на тези проблеми, свързани с използването на високите технологии, на възможностите за развитие на комуникациите през онлайн пространството“, каза накрая проф. Карабельова и пожела успех.

Проф. дфн Веселин Петров, директор на Института за изследване на обществата и знанието към БАН, поздрави участниците и подчерта, че националните конференции по етика са значим фактор за устояването и развитието на етическата наука у нас. В поздрава си той акцентира върху етическите измерения на новите технологични форми за въздействие, манипулация и контрол върху поведението, мисленето, ценностите, взаимоотношенията. Проф. Петров допълни, че със своите над 50 заявени доклада в рамките на три дни, се очаква конференцията да допринесе за издигането на етическия дебат у нас на нова висота с обсъждането на теми като „Цифровият начин на живот и виртуализираният човек“, „Етика, право и технологичен риск“, „Етика, право и технологичен риск“ и други.

5

Директорът на Института за изследване на обществата и знанието към БАН пожела ползотворна работа на всички участници и очертаване на конкретни резултати по дебатираните теми.

6

Ръководителят на Катедрата по логика, етика и естетика проф. Александър Гънгов поздрави всички присъстващи и отбеляза, че напоследък етиката е станала толкова специализирана и разнообразна, че много хора вече не я смятат за философска дисциплина. Когато говорим за технологичен риск, можем да говорим от друга страна, че вече не можем да се справим без електронни средства, подчерта проф. Гънгов и добави, че сме принудени да използваме тези устройства, но трябва и да мислим за рисковете, свързани с тях.

По повод откриването на конференцията бе получен поздравителен адрес от г-жа Мария Габриел. В него тя посочва, че обществото се намира в центъра на безпрецедентна цифрова революция, в която технологиите навлизат все повече в нашия живот. Много от дейностите ни и начинът, по който общуваме, са силно повлияни от тях, отбелязва Мария Габриел. В поздравлението си тя засяга въпроса за моралните дилеми, пред които сме изправени днес, във връзка с развиващите се технологии и подчертава, че начинът, по който взаимодействаме с технологиите днес, ще определи света ни утре. Това е същината на всеки етичен дебат, посочва още Габриел. Тази конференция е вдъхновяващ пример за интердисциплинарно сътрудничество между всички заинтересовани страни, а това е нещо, от което Европа се нуждае, за да гарантира, че технологиите са положителна оформяща сила в обществото, икономиката и живота на хората, казва в заключение Мария Габриел.

4

Петнадесетата национална конференция по етика „Етика и технологичен риск“ има за цел да събере широк кръг от различни и допълващи се специалисти – философи, етици, социолози, културолози, политолози, юристи, икономисти, инженери, програмисти, компютърни специалисти, представители на социалната сфера и неправителствените организации, които да обогатят чрез своята гледна точка и експертиза етическите измерения на новите технологични форми за въздействие, манипулация и контрол върху поведението, мисленето, ценностите, взаимоотношенията, чувствата и др. на човека и обществото, и свързаните с тях тенденции в социалните, политическите, икономическите, социално-психологическите, демографските и др. процеси.

В рамките на форума ще бъдат дискутирани болезнени морални проблеми, провокирани от развитието и приложението на съвременните информационни и компютърни технологии: интернет, виртуална комуникация, Big Data, изкуствен интелект, роботизация, автоматизация и др.

В етически план централни за дискусията ще са въпросите за общност и идентичност, оригиналност и автентичност, неприкосновеност и сигурност, собственост и авторство, безопасност и конфиденциалност, вреда, щета и кражба, риск и отговорност и др. в контекста на съвременните технологии.