Начало / Новини / Новини и събития / Пети международен конгрес по биоразнообразие

   
Пети международен конгрес по биоразнообразие

В Биологическия факултет на Софийския университет започна Петият международен конгрес по биоразнообразие. Традиционно в научния форум взимат участие изявени учени, студенти и представители на неправителствени организации от Италия, Малта, Швейцария, Франция, България, Русия, Тунис, Алжир, Мароко и други.

Конгресът, който ще продължи до 13 октомври 2019 г., бе открит от д-р Румяна Костова от Катедра „Зоология и антропология“ на Биологическия факултет и член на Организационния комитет. Тя отбеляза, че конференцията дава възможност за обмяна на знание между учени, студенти, лектори, членове на научни организации от Европа и Африка. Тази година домакини на събитието са Природонаучният музей в София и Биологическият факултет на Софийския университет. В научното събитие ще участват над 100 учени и изследователи, представители на български и чуждестранни университети, изследователски институти и неправителствени организации.

1

Д-р Костова изрази надежда конгресът да бъде успешен форум, на който да се обменят идеи и който да вдъхнови нови изследвания и да създаде нови контакти за близко сътрудничество.

4

Проф. Николай Витанов, заместник-ректор на Алма матер, поздрави присъстващите и отбеляза, че за Софийския университет е чест да бъде домакин на това събитие. По думите му, това е доказателство, че колегите от Биологическия факултет имат значими изследвания с импакт-фактор в това научно поле. Той благодари на всички организатори от Университета, от Българската академия на науките и от Природонаучния музей и на всички съорганизатори.

6

Проф. Витанов отбеляза, че проблемите, които ще засегне конференцията, са интересни не само за участниците в научния форум и тесните специалисти, а и за широк кръг от хора. В изказването си той засегна темата за затоплянето на климата, за изчезващите видове растения и животни и отбеляза, че именно в тази зала са хората, които могат да обяснят реално какво се случва, да обяснят заплахите от това и да ги популяризират, за да може всеки от нас да направи нещо по въпроса. Заместник-ректорът пожела на участниците да имат ползотворен приятен престой в София.

5

Д-р Петър Берон, изследовател и дългогодишен директор на Природонаучния музей в София, поздрави присъстващите от името на музея и изтъкна, че Балканският полуостров е едно от местата с най-голямо биоразнообразие в света. По думите му, в музея работят редица изтъкнати и едни от най-добрите изследователи в областта на биоразнообразието. Той благодари на всички участници и ги призова да положат усилия да изследват България, да поддържат контакти и да сътрудничат с българските си колеги.

7

От името на деканското ръководство на Биологическия факултет приветствие поднесе зам.-деканът проф. Христо Гагов, който пожела плодотворни дискусии, успех на конференцията и ползотворен престой в София.

8

Петият международен конгрес по биоразнообразие е фокусиран върху биоразнообразието, екологията, фаунистиката, флористиката, таксономията и систематиката, защитените територии и тяхното управление, устойчивото използване на природните ресурси и други съвременни биологични аспекти.

9