Начало / Новини / Новини и събития / Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. продължава с изпити по български език и литература и математика I

   
Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. продължава с изпити по български език и литература и математика I

В 9.00 часа в зала 224 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по български език и литература. Кандидат-студентите, подали заявление за явяване, са 1443.

Алпай Мустафов от Търговище изтегли вариант № 3 на теста, по който ще пишат кандидат-студентите и темата на есето: „Никой не е съдник на своето дело“ (латинска сентенция).

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази убедеността си, че те са добре подготвени. „Както винаги казваме, тук защитавате не само своите знания, но и труда на своите учители и грижата на своите родители“. Тя им пожела да работят успешно, за да могат наесен да бъдат студенти на Софийския университет.

4

Деканът на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев също пожела успех на кандидатите и припомни, че те участват в един исторически момент, защото са първите, които се явяват на изпита в нов формат. „Колегите са направили такъв изпитен формат, в който максимално да изявите своите умения и знания.“ Той ги призова да мислят и да бъдат уверени в себе си и изрази увереността си, че тогава успехът ще бъде на тяхна страна.

2

Председател на изпитната комисия е проф. Гергана Дачева, заместник-декан на Факултета по славянски филологии.

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Психология; Социология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

С изпит по български език и литература и с изпит по история на България бъдещите студенти могат да запишат специалност „Право“, а с изпит по български език и литература и изпит по английски, френски, немски или испански език – специалност „Европеистика“.

3
1

В 14.00 часа в зала 240 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по математика I. Даниел Владимиров от София изтегли тема №2, по която ще работят 696-те кандидат-студенти, подали заявления за явяване на изпита.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и декана на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов. Проф. Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази увереността си, че те ще покажат наученото и ще станат студенти в Софийския университет.

2

Председател на изпитната комисия е доц. Веселин Гушев от Факултета по математика и информатика.

С успешно издържан изпит по математика I кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

С изпит по математика I и с изпит по английски, френски, немски или испански език бъдещите студенти могат да запишат специалност „Европеистика“.

3
5