Начало / Новини / Новини и събития / Нова магистърска програма „Близкоизточни изследвания с арабски език“

   
Нова магистърска програма „Близкоизточни изследвания с арабски език“

От учебната 2022–2023 г. стартира новата магистърска програма „Близкоизточни изследвания с арабски език“ на Катедра „Арабистика и семитология“ в Софийския университет. Първа и единствена по рода си в България и Югоизточна Европа, тази програма на специалност „Арабистика“ обединява три взаимосвързани тематични кръга – регион, световна религия и източен език (арабски).

Програмата формира компетентности, насочени към задълбочено експертно разбиране на обществата и политиката в Близкия изток и Северна Африка, както и на арабската култура и исляма, в съчетание с високо ниво на владеене на арабски език. Предлагана в два варианта, програмата е отворена за прием както на кандидати, притежаващи бакалавърска степен по арабистика, така и на кандидати, завършили други специалности. За завършили арабистика магистърската програма е с продължителност 2 семестъра, а за кандидатите от други специалности – 3 семестъра.

Интердисциплинарна по своя обхват, програмата е изградена върху модулния принцип, предоставящ възможности за избор на допълнителна специализация чрез набор от избираеми дисциплини в три основни профила: „Религия и култура“, „Регион и политика“ и „Език“ (включващ във варианта за завършили арабистика и два цялостни модула „Превод“, даващи възможност и за преводаческа специализация).

Преподаватели в програмата са водещи български учени в съответните области, както и изявени специалисти от практиката (преводачи, дипломати, специалисти от Върховния комисариат за бежанците на ООН и т.н.). Магистърската програма дава предимство за реализация в различни сфери, изискващи експертност по въпросите на Близкия изток и исляма, съчетана с владеене на арабски език – в държавната администрация и правителствените институции, в обществения и частния сектор, медиите, в международни и неправителствени организации.

Повече информация относно програмата, изискванията и условията за прием в нея тук , както и на страницата на Катедра „Арабистика и семитология“ в социалните мрежи.