Начало / Новини / Новини и събития / Нощ на учените 2022 г. в Софийския университет

   
Нощ на учените 2022 г. в Софийския университет

На 30 септември и 1 октомври 2022 г. за 17 поредна година в България се проведе Европейска нощ на учените. Събитието е ежегодна инициатива по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ на Европейската комисия и цели да доближи изследователите до широката общественост и да привлече младите хора към научна кариера.

И тази година Софийският университет „С Климент Охридски“ се включи в организирането на Европейската нощ на учените. Богатата програма даде възможност на деца, учители, студенти, родители и посетители да се срещнат с учени и докторанти, да надникнат в завладяващия свят на науката, да се запознаят с научни проекти и да открият как науката променя живота около нас. Бяха предвидени ученически и студентски конкурси, научни щандове, видео програма и филми, посещения на лаборатории и музеи, отворени врати и много паралелни събития сред партньорските организации в София, Русе, Пловдив, Стара Загора и Бургас.

Европейската нощ на учените се осъществява по проект “Изследователи в триъгълника на знанието” (K-TRIO), който се стреми да приближи учените и тяхната работа до широката общественост и по този начин да се увеличи осведомеността на хората за научните дейности и постижения, както и ефектът им върху ежедневния живот. От 2006 г. университетът организира общо 14 издания на Нощта на учените, като с времето привлича и нови партньори от сферата на образованието, научните изследвания и индустрията.

1-9

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е координатор на проекта. Партньори са: Тракийският университет, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Университетйт „Проф. Асен Златаров“ Бургас, Центърът по растителна и системна биология и биотехнология, Институтът по математика и информатика на БАН, Клуб „Млади таланти“, Регионален музей за история на София, Сдружение Форум „Наука“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, и Единен център за иновации на БАН. Общата цел на проекта K-TRIO съвпада с целта на Европейската нощ на учените - да приближи учените до широката общественост и да увеличи осведомеността за научните и иновационни дейности и тяхното влияние върху ежедневието на хората. Дългосрочна цел е поощряването на интереса на младите таланти към изследователска кариера в академията или индустрията, формиране на нова култура на креативност, научно любопитство и иновационен дух, както и разширяване готовността на обществото да се включи в дейностите на Наука на гражданите, Отворена наука и Отворени иновации. Обществеността ще има възможност да се запознае с постиженията на български учени, участващи в центрове за върхови постижения и центровете за компетентност, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

1-6

През 2022 г. мотото на Европейската нощ на учените бе „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“. Особено внимание се обръща на ролята на науката и иновациите за прехода към зелена и дигитална икономика в Европа. По време на инициативата бяха представени и част от най-мащабните научни проекти, в които участва Софийският университет „Св. Климент Охридски“ – Център за върхови постижения УНИТе и Институт GATE. Значително бе участието и на Центъра за технологии на информационното общество на Софийския университет, който представи резултатите от редица успешни международни проекти, както и участието си в координацията на EURAXESS – България, националната мрежа за кариера и мобилност на изследователите. Европейският щанд представи информация за политиката на Европейския съюз и за различни дейности в подкрепа на науката и иновациите в Европа и в България.

Приоритет в програмата на всички събития бе участието на децата и младежите на България, за които имаше специално подготвени забавни и образователни експерименти и викторини.

1-1

В рамките на официалното откриване, което тази година се проведе в Ларгото, проф. д-р Мария Стойчева, зам.-ректор на Софийския университет, приветства участниците и покани младите учени и докторанти по различните щандове на Софийския университет и Българската академия на науките да разкажат на гостите за своята научна кариера и да покажат вълнуващите страни на науката, с която се занимават. Официалните гости връчиха наградите на победителите в Конкурса за студенти и докторанти YES.

1-3

В Аулата на Софийския университет бяха представени отличени проекти от Младежката научна сесия 2022 на Съюза на Физиците в България.

Бяха представени и проекти и есета на учениците - финалисти в ежегодния национален конкурс за ученически проекти „По стъпките на българските учени“, както и на отличените участници в конкурса за детска рисунка „Естествен с/у изкуствен интелект“.

В конкурса постъпиха 84 ученически проекта и над 100 рисунки от ученици от цялата страна. Представянето на научните постижения на българските учени даде много поводи за гордост - всички те са достойни и заслужават да бъдат запомнени. Всички финалисти в конкурса получиха сертификати и награди.

1-5

 

На 1 октомври в зала 246 на Ректората се състоя представяне на менторската програма на Софийския университет за подкрепа на млади учени и докторанти, както и международната менторска програма в мрежата EURAXESS. Професор Таня Ангелова от опита си на ментор даде ценни насоки и съвети на младите учени в началото на своята кариера. След това, в рамките на докторантската сесия се представиха над 20 докторанти от различни факултети на Университета да представят накратко темите на своите изследвания и да се запознаят с други колеги.

 

Снимки: Олег Константинов и Стефан Спиридонов