Начало / Новини / Новини и събития / Научно-практически форум “Креативно образование - педагогически практики, вдъхновени от идеите на сър Кен Робинсън и д-р Мария Монтесори”

   
Научно-практически форум “Креативно образование - педагогически практики, вдъхновени от идеите на сър Кен Робинсън и д-р Мария Монтесори”

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда международен научно-практически форум на тема “Креативно образование - педагогически практики, вдъхновени от идеите на сър Кен Робинсън и д-р Мария Монтесори”. Събитието е организирано от Факултета по науки за образованието и изкуствата на Алма матер.

Форумът бе открит в Аулата от доц. Данаил Данов, който заяви, че форумът обединява усилията на хора с нестандартно мислене, търсещи иновацията и промяната на шаблона. Доц. Данов отбеляза, че научното събитие се провежда в годината, когато отбелязваме 130-годишнината на Университета и 35 години от създаването на Факултета. Той припомни, че наскоро факултетът бе преобразуван с решение на Министерския съвет, като подчерта, че преобразуването е свързано не само с промяната на името, но и с реалните функции и задачи, които факултетът изпълнява, предлагайки различни дисциплини.

5

„Поставили сме си сериозни цели, търсим да намерим решения как нашето образование да стане по-близко до нуждите на обществото“, добави още доц. Данов.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова приветства участниците във форума, дошли от различни страни. В приветствието си тя поздрави Факултета по науки за образованието и изкуствата, който е домакин на срещата и който представя Софийския университет заедно с другите, подготвящи българските преподаватели, факултети, пред общността, пред научните среди тогава, когато става дума за образованието, обучението, подготовката и възпитанието на децата.

6

„Докладите в днешната конференция, темите, които ще бъдат разисквани, дискусиите, които са представени в програмата и които със сигурност ще разгърнете в още много посоки, отразяват точно тази загриженост – за децата, за творческото развитие на всяко дете, грижата, мисълта, вниманието към всеки талант, към всяка нужда на детето от обич и от зачитане на това младо създание, което е бъдещето на човечеството“, каза още проф. Божанкова. Тя добави, че грижата на преподавателите е грижа, осъществявана заедно с родителите, така че много от темите, които се засягат на форума, са част от вълнуващите цялата общественост и това прави конференцията още по-значима не само за професионалната и научна общност, но и за обществото.

Заместник-ректорът изрази благодарността си към организаторите на събитието и пожела успех на конференцията.

126

Обръщение от името на Министерството на образованието и науката към гостите и участниците в конференцията отправи заместник-министърът Деница Сачева. В него тя цитира сър Кен Робинсън, според когото креативността е точно толкова важна за образованието и грамотността и трябва да я третираме със същия приоритет, както и грамотността.

Заместник-министърът подчерта, че днес се обръща голямо внимание на връзката между образованието и бизнеса и това е разбираемо и нужно. „Но като Министерство на образованието и науката ние също отчитаме стратегическите очаквания към образованието на терена на ценностите, на терена на творчеството“. Тя посочи, че децата ни ще работят няколко различни професии по време на своя трудов път, в рамките на своя живот вероятно ще живеят в няколко държави и континенти, монотонният механичен труд ще бъде поет от роботи, а животът ни все повече и повече има нужда от творчество във всеки един аспект – от работа до решаване на ежедневните и житейски проблеми.

7

По думите й, точно затова образователните системи навсякъде по света се пренастройват, за да дават не само знания, но и умения и да изграждат новите компетентности на ХХI век – креативност, дигитални умения, медийна грамотност, гражданска позиция и принадлежност. Заместник-министърът на образованието и науката отбеляза още, че това е посоката, в която бихме искали да развиваме и българската образователна система.

Деница Сачева отбеляза, че българското предучилищно и училищно образование само за две години вече има 294 иновативни училища в 103 населени места, 90 общини и 28 области. По-малко от 10% от тях са частни, а 266 са държавни и общински. По думите й, те са в големите и в малките градове, дори и в най-малките села и са доказателство за това, че иновациите се раждат навсякъде. В повечето училища залагат на новите технологии чрез развиване на дигитални умения, обучението в лидерство, слага се акцент върху изкуството и спорта, изтъкна Сачева.

Заместник-министърът допълни, че се работи по проект за дигитализация на българското образование, който е с работно заглавие „Образование за утрешния ден“ и с прогнозен бюджет от почти 105 милиона лева. Дейностите по него ще съчетават създаването на учебници с дигитално съдържание, въвеждането на съвременно оборудване за използване на информационни и комуникационни технологии в училищата, обучение на учителите в извънкласни дейности с учениците по ключови дигитални умения. Сачева отбеляза, че ще продължи и националната програма „Осъвременяване на съвременната образователна среда.

В края на изказването си тя заяви, че темата на форума е изключително актуална, тема не на бъдещето, а на днешния ден.

9

Деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата проф. д-р Божидар Ангелов поздрави гостите и участниците в конференцията. „Заедно с колегите ни от Факултета по педагогика, нашият факултет през годините винаги е давал тон на най-приемливите и креативни тенденции, свързани с миналото и съвремието, какъвто е и случаят с метода на Монтесори“, каза той и обърна внимание на практическия и истинския резултат, който в една или друга степен ще бъде понятен в края на конференцията. Той подчерта, че за него е изключително важен моментът в края на конференцията, когато колегите, преминали през едногодишната специализация, ще получат своите сертификати и удостоверения.

„През всичките тези години Факултетът по науки за образованието и изкуствата се е стремил именно към резултата, хората, които излизат от нашия факултет, да отидат в практиката, да могат да обменят мисли, да постигнат нови успехи на основата на всичко онова, което в най-добра степен заедно сме направили в нашия факултет“, каза проф. Ангелов и пожела успех на конференцията.

4

Целта на събитието е да бъде представен опитът на изследователи и практици от иновативни и Монтесори ясли, детски градини и училища в Австрия, България, Великобритания, Германия, Норвегия и Полша. Предвидено е глобалните тенденции в образованието и ранното детско развитие да очертае Барбара Айзъкс, академичен директор на най-голямата организация в Европа за обучение на Монтесори учители - Montessori Centre International, London (MCI, London).

Акцент на научно-практическия форум е представянето на българското издание на книгата на световно известния образователен визионер сър Кен Робинсън и Лу Ароника - “Креативните училища - революцията, която преобразява образованието”. Преводач е доц. Данаил Данов, преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата.

1

Специално място е отделено на реализирани и предстоящи иновативни педагогически практики в България, осъществявани от студенти и преподаватели от Факултета по науки за образованието и изкуствата: първата Монтесори паралелка в общинско училище в България в село Железница, въвеждането на метода в общински детски градини в Габрово, предстоящото му интегриране в общински детски градини в София по проект, подкрепен от Столична община и др.

Предвидени са и дискусии по работни групи, свързани с креативността в образованието в детски ясли, детска градина и училище. Участниците ще формулират изводи и ще изпратят предложения до държавни институции и други заинтересовани страни за насърчаване на иновациите и съвременните тенденции във всички нива на образованието.

3