Начало / Новини / Новини и събития / Научна конференция „Симеон Янев. През изпитанията на времето”

   
Научна конференция „Симеон Янев. През изпитанията на времето”

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет започна научната конференция „Симеон Янев. През изпитанията на времето”. Двудневният форум, който се провежда в хибриден формат, е посветен на 80-годишния юбилей на учения, писателя и преподавателя.

Проф. Симеон Янев е автор на повече от тридесет научни и художествени книги, на стотици статии, студии и рецензии; редактор на елитни периодични издания и дългогодишен преподавател в Софийския университет.

Конференцията в негова чест, организирана от Катедрата по българска литература към Факултета по славянски филологии, бе открита от декана на факултета доц. д-р Бойко Пенчев.

1-2

Той заяви, че за него е чест да открие конференцията и допълни, че присъства в своята институционална роля, но и като ученик на проф. Янев. Доц. Пенчев припомни, че е бил негов асистент и отбеляза, че е научил много от него. „От него именно научих нещо много важно, говоря в личен план, но предполагам, че за мнозина това е така. Ако се опитам да формулирам какво ни даде като урок проф. Янев, ще го кажа така: това е усещането за дълг и отговорност пред литературата в нейната цялост“, каза още доц. Пенчев и разказа за личните си срещи с творчеството на Симеон Янев.

В заключение деканът на Факултета по славянски филологии изведе на преден план особеното отношение на Симеон Янев към миналото. Към миналото, което е живо и което предполага задълженост от наша страна. „Всеки от нас е намирал и ще продължава да намира вдъхновение и някаква опора в книгите и делото на проф. Янев. Вярвам, че неговото присъствие продължава да се усеща силно в нашата литературоведска общност. И тази конференция е доказателство за това“, каза още доц. Пейчев и благодари на организаторите на форума: проф. д-р Иван Иванов, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Мария Маринова-Панова, докторант Мартин Колев, студент Ивона Въртелкова.

1-4

От името на Катедрата по българска литература поздрав поднесе проф. дфн Николай Папучиев, който благодари на всички присъстващи и разказа за възникването на идеята за конференцията и нейната реализация, както и за подготвянето на сборника в чест на проф. Янев. Той обърна внимание и благодари на организаторите на научния форум и участниците в него и подчерта, че тяхната работа показва уважението на общността към проф. Янев и неговото присъствие в науката, както и желанието за работа от мрежа изследователи.

1-1

Включвайки се онлайн в конференцията, специален поздрав отправи и проф. Иван Иванов, който оглавява организационния екип. Той благодари на всички, участващи в организацията на форума и особено на гл. ас. д-р Надежда Стоянова. Проф. Иванов предаде поздрав и от името на Симеон Янев, който бе възпрепятстван да присъства.

В своето приветствие проф. Иванов акцентира върху значимостта и мястото на проф. Янев в неговите лични преживявания и професионален път, както и мястото му в живота и развитието на Катедрата по българска литература. Той припомни и за създадената от проф. Янев магистърска програма „Творческо писане“ и други важни за катедрата дейности.

1-3

Научният форум продължи с доклади и дискусии, като участие ще вземат изследователи от почти всички научни институции у нас.

Програма