Начало / Новини / Новини и събития / Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права бе представена в Софийския университет

   
Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права бе представена в Софийския университет

В Конферентната зала в Ректората се проведе информационен ден, посветен на устойчивото развитие на градовете и жилищните политики. Събитието е част от проект “Build Solid Ground”, изпълняван от Habitat for Humanity Bulgaria (Фондация „Подслон за човечеството“) и се организира от фондацията и Геолого-географския факултет.

Проф. д-р Филип Мачев от Геолого-географския факултет откри информационния ден и заяви, че Фондацията е спонсор на факултета. Закупени са строителни материали на стойност 2000 лева, с помощта на които преподаватели и студенти с доброволен труд ще обновят част от аудиториите.

1

Г-жа Ася Добруджалиева представи работата и целите на фондацията, както и проекта. Проектът “Build Solid Ground” има за цел да активизира общественото съзнание за подкрепа и солидарност за премахване на жилищната бедност. Той е одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO) и се изпълнява от Habitat for Humanity Bulgaria. Фондацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Два университета в България станаха партньори на кампанията през 2018 г. – Университетът за архитектура, строителство и геодезия и Нов български университет. През 2019 г. Геолого-географският факултет на Софийския университет се присъединява към инициативата.

2

Градовете не могат да отговорят на нуждата от жилища. Хората масово се местят в тях, за да намират работа, но темпът на растеж на населението надвишава темпа на осигуряване на адекватно настаняване. До 2030 г. се очаква трима от всеки пет души в света да живеят в градове, както и населението в гетата да се удвои, достигайки 2 милиарда души. Тези проблеми са във фокуса на Build Solid Ground, новата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International. Застъпническата кампания, която преминава под мотото, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си, вече работи в над 30 страни по света.

5

В рамките на кампанията, българският клон на организацията – Хабитат България – продължава своята успешна серия от срещи с общини и университети, в които акцент са предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

В информационния ден в Софийския университет бяха разгледани възможностите за обновяване на бедните квартали, по-специално подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

В отделните панели бяха засегнати въпросите за Дневен ред 2030 за устойчиво развитие” – новата програма за развитие на Организацията на обединените нации, приета през м. септември 2015 г.; Националните политики и добри практики за устойчиво развитие на градовете.

3

Дискутирана бе и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

4

След събитието започна обновяването на 242-ра аудитория на Геолого-географския факултет.