Начало / Новини / Новини и събития / Национална конференция на тема „Медиите и войната (журналистически стандарти и отговорности при отразяване на кризи и военни конфликти)“

   
Национална конференция на тема „Медиите и войната (журналистически стандарти и отговорности при отразяване на кризи и военни конфликти)“

В Конферентната зала на Софийския университет се провежда четвъртата национална конференция по медийна сигурност на тема: "Медиите и войната (журналистически стандарти и отговорности при отразяване на кризи и военни конфликти)". Организатори на събитието са секция "Социални теории, стратегии и прогнози" към Института по философия и социология към БАН, Балканският институт за стратегически прогнози и управление на риска и Фондация "Комуникации и култура".

Дигиталната революция промени медиите и журналистиката. Те преживяват непознати по мащаба си трудности, които изискват нови стандарти, журналистическа култура и медийна компетентност, необходими във времена на пандемии, кризи и военни конфликти. Съвремието изисква като никога досега журналистическа и политическа етика на фона на привидната достъпност до информация и грубата пропаганда.

Kонференцията търси отговори на въпроси за границата между обществения интерес и сигурността, отговорността за подвеждането на аудиторията, рисковете пред разследващата военните престъпления и терористичните актове журналистика в условията на военен конфликт. Модератори на конференцията са доц. д-р Симеон Василев, д-р Валерий Тодоров, проф. Борислав Градинаров, проф. Искра Баева.

1-1

Събитието бе открито от д-р Валерий Тодоров, който посочи, че живеем във време когато пак се ограничава работата на журналистите, когато се е завърнала пропагандата, когато се преследват журналисти, защото са търсили истината. По думите му историята дава достатъчно примери колко трагично се развиват събитията, когато забравим, че обществото трябва да има коректив, а дистанцията от властта позволява да гледаме с трезв поглед към всичко, което се случва. Д-р Тодоров изрази радостта си, че много колеги от медиите са се включили в събитието и изрази надежда разговорът да продължи извън рамките на събитието, защото това е само начало и подсещане за тази важна тема, свързана с информацията, с етиката, морала и професионалната отговорност.

1-4

Научният форум продължи с пленарни доклади, първият от които на проф. Борислав Градинаров „Глобалната медийна криза и нейните сценаристи“. С доклади участват още посланик д-р Любомир Кючуков „Войната и нейните бели информационни полета“, проф. д-р Мария Баева „Има ли и имало ли е една истина по време на война? Исторически преглед“, проф. д-р Николай Михайлов „Журналистическият авторитет като понятие на професионалната етика“, доц. д-р Симеон Василев „Журналистиката и цензурираните войни на лайкове“, Георги Милков „Сигурността на журналистите по време на война“ и други доклади по темата на конференцията.

1-3

В рамките на дискусиите ще бъде потърсен отговор на въпросите: Какво трябва да се промени в журналистическите стандарти при отразяване на войните през ХХІ век? Къде е границата между обществения интерес и личната, националната и глобалната сигурност? Кой носи отговорност за съзнателната дезинформация, за прикриването на престъпления и подвеждане на аудиторията – журналистите или поръчителите? Какво е съотношението между професионалния, личния и политическия морал? Каква е разликата между редактираната информация и цензурираната ѝ версия при отразяване на военните действия? Има ли граници за журналистиката – между истината и т.нар. политическа коректност, каква е разликата между морала, сигурността и отговорността? Какво е допустимо и какво не трябва да се спестява пред лицето на смъртта и разрушенията? Коя е „правилната“ страна на нещата? Кой и как поставя „цената“ на човешкия живот в сраженията и на човешкото достойнството в плен? Доколко международното право изостава от жестокостите на войната? Какви са рисковете пред разследващата военните престъпления и терористичните актове журналистика в условията на горещ военен конфликт?

1-5