Начало / Новини / Новини и събития / Национален семинар „Архиви и история: взаимодействия, перспективи“

   
Национален семинар „Архиви и история: взаимодействия, перспективи“

В Ректората на Софийския университет се провежда национален двудневен семинар на тема „Архиви и история: взаимодействия, перспективи“. Научният форум е организиран от Историческия факултет, Катедра „Архивистика и методика на обучението по история“.

Деканът на факултета доц. д-р Тодор Попнеделев откри форума, като изрази радостта си, че има възможността да застане пред своите колеги и студенти и да ги поздрави. Той заяви, че винаги е проявявал афинитет към тяхната професия, възползвал се е от нея и с най-голямо удоволствие би могъл да помага в сферата на архивистиката.

1

Архивистиката е наука, която за много хора е вън разбирането какво всъщност е тя, но когато погледнах програмата на вашата конференция, разбрах колко е широка тази палитра и колко възможности за научно изследване, за преподаване, предполага вашият занаят. Занаят в най-добрия смисъл на думата“, каза доц. Попнеделев.

Деканът не скри задоволството си да види в залата представители на най-новото поколение бъдещи архивисти, които могат да усетят общността, да разберат какъв ще бъде техният път, като изрази надеждата си да го надскочат. Той благодари на организаторите на конференцията и пожела успех на форума.

2

Румен Борисов, заместник-председател на Държавна агенция „Архиви“, поздрави присъстващите и отбеляза, че за него е удоволствие да участва в конференцията. Той поднесе поздравителен адрес от името на председателя на Агенцията доц. Михаил Груев. Архивистиката за всяка нация е памет и онзи извор, от който черпи вдъхновение, самочувствие и необходимата за всеки народ доза патриотизъм и самоидентификация, отбеляза г-н Борисов. Той допълни, че в Агенцията работят много добри специалисти и че Държавна агенция „Архиви“ има структури в близо 28 града в страната.

5

В изказването си Румен Борисов подчерта значението на дигитализацията на архивите. Той изтъкна множеството контакти на Агенцията с различни сродни агенции в чужбина. По думите му, настоящата конференция ще избистри темите, ще насочи хората и ще им даде перспективи за развитие. В заключение той пожела успех на всички участници и подчерта, че винаги са добре дошли в Държавна агенция „Архиви“ и могат да разчитат на тяхната подкрепа.

6

Проф. д-р Анна Кочанкова от Катедра „Архивистика и методика на обучението по история“ представи накратко семинара. Тя благодари на всички, които присъстват и ще вземат участие в него, като подчерта, че една от целите му е да събере на едно място преподаватели, изследователи, хора от практиката и студенти.

7

Проф. Кочанкова обърна внимание на темата на семинара „Архиви и история: взаимодействия, перспективи“, като отбеляза, че тя е различна от това, което е било до момента в конференциите и кръглите маси на специалност „Архивистика и документалистика“, които са били ориентирани преди всичко към проблемите на архивното образование.

По думите й, между професиите на архивисти и историци има широко поле – полето на историческото изследване, в по-голяма степен полето на популяризирането на историята и популяризирането на архивното наследство. Проф. Кочанкова изтъкна традиционната връзка между историята, пресъздаването на миналото и етапите, през които преминава архивната система. Непосредствено след 1879 г. документирането на българската история, написването на официален разказ за българската история беше част от национално образуващите процеси.

3

По думите й, съхраняването на документи, архивното наследство на съвремието, именно от гледна точка на написването на история, е било едно от съображенията на всички радетели за създаването на Държавни архиви в България.

От началото на 50-те години архивите се вписаха в „производството“ на исторически знания и мисля, че това са процеси, които тепърва ние трябва да осмисляме, да изследваме“, каза още проф. Кочанкова и допълни, че няма съмнение, че в съвремието архивите са част от онези институции, които поддържат националната идентичност и националната памет.

Проф. Кочанкова припомни, че за 17-та година Историческият факултет приема студенти в специалност „Архивистика и документалистика“ и допълни, че архивното образование, което те получават, наистина е много широко.

В заключение тя заяви, че организаторите на конференцията считат, че темата й е достатъчно широка, за да могат в нея да се включат всякакви проблеми на архивната работа и архивното наследство.

Проф. Кочанкова пожела успешна учебна година на студентите и успешна работа на семинара, а форумът продължи с изнасяне на научни доклади.

4

Програма