Начало / Новини / Новини и събития / Международна партньорска среща по проект VideoGAme to improve Mental hEalth (GAME) се проведе в Софийския университет

   
Международна партньорска среща по проект VideoGAme to improve Mental hEalth (GAME) се проведе в Софийския университет

На 30 март 2023 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе международна партньорска среща по проект VideoGAme to improve Mental hEalth (GAME), съфинансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС. Домакини на срещата бяха представители на екипа на проекта от Философския факултет на Софийския университет с ръководител проф. д.пс.н. Соня Карабельова.

По време на събитието бяха представени първоначалните резултати от международно емпирично изследване на нивата на стрес и психичното здраве на бенефициентите по проекта – юноши на възраст 11-17 години, проведено в четири държави в периода януари – март 2023 г.

1

Партньорите от Paidea (Италия), SQLearn (Гърция) и Elemento - Associação Ludopedagógica (Португалия) обсъдиха стъпките по изготвяне на съдържателната и графична част на GAME апликацията, която предстои да се разработи в предстоящите месеци.

3

Повече информация за проект GAME може да бъде открита на адрес: https://erasmusgame.altervista.org/the-project/

2