Начало / Новини / Новини и събития / Международна онлайн изложба „Дървото на живота днес и утре“

   
Международна онлайн изложба „Дървото на живота днес и утре“

В рамките на проекта „Арт инициативи 2020“ е представена международната онлайн изложба „Дървото на живота днес и утре“ с участието на преподаватели, докторанти и студенти от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Проектът „Арт инициативи 2020“ с ръководител проф. дн Лаура Димитрова е реализиран от Катедра „Визуални изкуства“ с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Алма матер.

В изложбата „Дървото на живота днес и утре“ са включени над 100 произведения от преподаватели, докторанти и студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Националната художествена академия, Академията за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша; Университета "Св. св. Кирил и Методий", Скопие, Република Северна Македония; Нишкия университет, Сърбия; Университета "Онсекиз март", Чанаккале, Турция; Университета на Източно Сараево, Требине, Република Сръбска.

4- Владимир Аврамов

Пълен списък на участниците и всички създадени от тях за изложбата творби може да бъдат разгледани в страницата на проект „Арт инициативи 2020“ в интернет на български език: https://artinitiativesproject.com/treeoflife , а също и на английски език: https://artinitiativesproject.com/en/treeoflife .

1-Красимира Дренска
5-Снежина Бисерова

 

Избрани произведения от изложбата са представени в каталог на хартиен носител, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-5067-5. Дизайнът на каталога е дело на гл. ас. д-р Явор Грънчаров от Катедра „Визуални изкуства“, а дизайнът на уеб сайта – на Павел Лефтеров, докторант към същата катедра.

6 - Бисера Вълева
3- Слободан Радойкович

 

2-Марек Сак