Начало / Новини / Новини и събития / Международна научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“

   
Международна научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда двудневна международна научно-практическа конференция, посветена на 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда. Във форума участват учени и практикуващи юристи от България, Беларус, Германия, Корея, Румъния, Русия, Северна Македония, Унгария и Швеция, както и представители на Бюрото на МОТ за Централна и Източна Европа.

Международната научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“ е организирана от Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване съвместно с Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института за правни науки при БАН, Балканския институт по труда и социалната политика, Министерството на труда и социалната политика, НОИ, Асоциация на организациите на българските работодатели, КНСБ, КТ „Подкрепа“, Издателство „Сиби“ и ИК „Труд и право“.

На откриването на научния форум присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание Хасан Адемов, заместник-министърът на труда и социалната политиката Лазар Лазаров, деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. Даниел Вълчев, Кристина Михес от бюрото на МОТ за Централна и Източна Европа, председателят на Асоциацията на организациите на българските работодатели Цветан Симеонов, проф. д-р Ирена Илиева, директор на Института за правни науки към БАН, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, проф. дюн Васил Мръчков, доктор хонорис кауза на Софийския университет и почетен председател на БАТПОО, представители на организаторите, гости и участници в конференцията.

1

Конференцията бе открита от проф. Красимира Средкова, председател на Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване и дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет. Тя поздрави присъстващите гости и участници в Конферентната зала на Софийския университет и отбеляза, че точно преди сто години, два месеца и девет дни държавите-учредителки на Международната организация на труда прогласиха, че всеобщ и траен мир може да бъде постигнат само на основата на социална справедливост.

2

„Гордите сме, че присъстващите тук сме свързани по някакъв начин с осигуряването на социална справедливост с творческите си изследвания, със законодателната дейност, с практиката по прилагането на трудовото и осигурителното право“, каза още проф. Средкова. Тя изказа и своята дълбока благодарност към всички, работили за организирането на конференцията.

4

Проф. дфн Анастас Герджиков изрази своето задоволство да присъства на откриването на конференцията и използва повода да поздрави присъстващите с юбилея на организацията, който е двоен – 100 години от създаването на Международната организация на труда и половин век от получаването на Нобелова награда за мир.

По думите на ректора на Софийския университет сто години са много време, особено като се има предвид възрастта на повечето международни организации. „Ние можем да анализираме направеното през тези сто години и да видим какво е свършено и какво още има да се постигне“, каза проф. Герджиков и изрази увереността си, че основните теми на конференцията ще бъдат свързани със защитата на трудовите права, с осигуряването на достоен труд, социалната справедливост, която е резултат на това всички да имат равни осигурени трудови права.

6

Ректорът на Софийския университет обърна внимание, че многобройните организатори на конференцията представляват целия спектър на заинтересованите институции. Той благодари на всички участници и им пожела да придвижат напред дебата по тези толкова важни въпроси, защото няма да има социален мир без социална справедливост.

По време на откриването на конференцията бе прочетен и поздравителен адрес от генералния директор на Международната организация на труда Гай Райдер. В него той изразява задоволството си от организираната конференция. „Ние заедно гледаме с гордост към досегашните постижения и с вяра в бъдещето. Въпросите, които ще обсъждате през следващите два дни, са свързани със създаването на МОТ, която е основана през 1919 г., за да осигури социалната справедливост в света след войната“, се казва още в поздравителния адрес. Гай Райдер посочва още, че международните трудови стандарти отразяват глобалното тристранно съгласие по въпросите на труда и които ще бъдат отстоявани и занапред. „Те са ръководство за държавите – членки в широк кръг въпроси за труда, като основните права в труда, здравословните и безопасни условия, социалната закрила, работното време, закрилата на работните заплати, в името на които ние ще работим“, се казва още в поздравителния адрес.

В своя поздрав Гай Райдер благодари и за българското активно участие като държава-членка на Международната организация на труда и изразява очакванията си отличното сътрудничество между МОТ и българските партньори да продължи.

5

Приветствие към участниците в конференцията поднесе и д-р Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание. Той припомни учредяването на организацията на 11 април 1919 г. и изтъкна мисията й – социалната справедливост и защита правата на трудещите се. Д-р Адемов припомни и че МОТ е институция, която е успяла да наложи глобални трудови стандарти, които в отделните страни-членки след съответната ратификация стават част от националните законодателства. България е член на МОТ от 1920 г. и е сред първите десет държави по броя на ратифицираните конвенции на МОТ - 101.

7

Заместник-министърът на труда и социалната политиката Лазар Лазаров също поздрави участниците в конференцията и отбеляза, че България се стреми да изпълнява поетите ангажименти във връзка с членството й в МОТ. Той отбеляза, че това ясно си личи, защото през последните 10 години Комитетът от експерти по приложението на конвенции и препоръки е отправил към страната ни средно годишно по 15 коментара, като голяма част от тях са от чисто технически характер. По думите на зам.-министъра, за същия период у нас няма отворен нито един казус по линия на Комитета по свобода на сдружаване и нито един коментар от Комитета по приложение на стандартите.

В приветствието си Лазар Лазаров обърна внимание и на Декларацията за стогодишнината на МОТ, която акцентира върху равнопоставеността между мъжете и жените, равното третиране на хората с увреждания, както и върху използването на потенциала на технологичния прогрес и растежа на производителността на труда.

3

По време на официалното откриване на конференцията приветствия поднесоха г-жа Весела Караиванова, подуправител на НОИ, г-н Цветан Симеонов – председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели, Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ, проф. д-р Ирена Илиева, директор на ИПН в БАН и г-жа Кристина Михес от бюрото на МОТ за Централна и Източна Европа.

8

Участниците в конференцията бяха поздравени и от декана на Юридическия факултет в Софийския университет проф. Даниел Вълчев, който поздрави организаторите и в изказването си акцентира върху темите за мира и справедливостта като възможни идеали на правото.

Конференцията продължава с доклади, групирани в направленията: „МОТ и държавите-членки – общи въпроси“, „Индивидуални трудови правоотношения“, „Колективни трудови правоотношения“, „Обществено осигуряване“.