Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция "Старобългарски преводи на догматически съчинения"

   
Международна научна конференция "Старобългарски преводи на догматически съчинения"

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет започна Международната научна конференция "Старобългарски преводи на догматически съчинения". Тя се организира от Факултета по славянски филологии и е по проект „България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

Научният форум бе открит от проф. дфн Татяна Славова, която представи работещите по проекта и изрази надеждата си, че по време на форума ще бъдат представени някои от резултатите, които са постигнати в последните години покрай научните занимания на екипа.

1-4

Проф. Славова благодари на всички участници в конференцията и допълни, че старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски е един от най-ранните и най-значимите паметници на богословската мисъл в християнска България, дело на Константин Преславски.

1-1

Проф. Славова отбеляза, че през последните седем-осем години научният интерес към тези слова е особено активен. Тя припомни, че през 2015-2016 година проф. Пенкова издаде второ и трето Слово, а малко по-късно, през 2019 г. Вячеслав Литвиненко издаде същите две Слова, но с всички преписи, които са 10, руски, от ХV до XVII век. Проф. Славова отбеляза още, че през този период са публикувани множество разработки по темата. Тя говори и за книгата, подготвена от екипа по проекта, която е в два тома и ще бъде отпечатана от Университетското издателство.

Проф. Славова откри конференцията и изрази надеждата, че тя ще бъде ползотворна и интересна за всички присъстващи.

Проф. Георги Минчев, водещ на първото заседание на научния форум, също поздрави присъстващите и благодари на организаторите на тази малка, но важна конференция.

1-3

Първият доклад бе на проф. Анна-Мария Тотоманова, която запозна присъстващите с антиграфа на Погодиновия препис.

Програмата с останалите доклади в конференцията можете да видите тук .

1-2