Начало / Новини / Новини и събития / Международна франкофонска конференция „Университетското управление в цифровата ера“

   
Международна франкофонска конференция „Университетското управление в цифровата ера“

На 28 март в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита международна конференция на тема „Управлението на университетите в дигиталната ера“. Конференцията е част от Инициативите за управление в новото франкофонско университетско пространство (IGNEUF), като събра над 70 представители на академичните среди от над 10 франкофонски държави от Европа, Африка и Азия.

Събитието е организирано от Висшето франкофонско училище по администрация и управление в София (ESFAM) и Франкофонския институт по университетско управление (IFGU – Яунде, Камерун) съвместно с Университета Сенгор (Александрия, Египет) и Международното обединение на генералните секретари на франкофонските университети (GISGUF).

Конференцията беше открита с приветствено слово от ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, в което той подчерта значимостта на цифровите технологии за развитието и успеха на обществото, както и водещата роля на университетите и значението на доброто междууниверситетско сътрудничество в този процес. Приветствия поднесоха и регионалният директор на Франкофонската университетска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа г-н Мохамед Кетата, генералният секретар на AUF г-н Жан-Паскал Бонхотал, посланикът на Франция в България Ерик Льобедел.

Българският европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел представи в пленарен доклад своята визия за мястото и ролята на университетите в цифровата трансформация. В присъствието на представители на висшите училища от Франкофонското пространство, преподаватели, студенти и експерти от франкофонска Европа и Африка, Мария Габриел открои няколко ключови моменти, като призова участниците от академичните среди да се възползват от програмите, които финансира Европейската комисия.

3-1

Тя се спря по-подробно на реформата с авторското право, на проекта за Европейската студентска карта, на инициативите за развиването на дигитални умения, както и на новата многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027. Накрая Мария Габриел подчерта, че бъдещето на Европа е цифрово, като в програма „Цифрова Европа“ е отделен сериозен финансов ресурс и са предвидени механизми, които ще позволят цифровата трансформация да работи за бизнеса и гражданите.

„Нека работим заедно, за да дадем на студентите необходимите знания и умения, за да се възползват от новите технологии. Необходимо е да инвестираме в качествено образование и в подобряване на управлението на университетите в новата цифрова среда“, посочи Мария Габриел.

2-1

В следобедната част на конференцията заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Елиза Стефанова запозна участниците с развитието на информационните системи и стратегическото значение на цифровите иновации за управлението на Софийския университет. Тя подчерта нуждата от визия и единна стратегия за развитие на информационните системи на всяко ниво и се спря на част от предизвикателствата в този сложен процес.

„Софийският университет е водещ в страната по отношение на броя програми за обучение и мобилност на студенти, на разпознаваемостта на научната продукция и е заслужил високо място в националните и международните рейтингови класации. Само с добра информационна инфраструктура и дигитални иновации може да се гарантира осигуряването на качествено образование“.

Не на последно място, доц. Стефанова изтъкна значението на човешкия фактор и нуждата от развитие на дигиталните умения, обучение и мотивация на служителите и академичния състав. Накрая заместник-ректорът призова за междуинституционално и междууниверститетско сътрудничество за споделяне на добри практики и работещи информационни решения, които бързо и ефективно да достигат до потребителите на практика.

1-1

Конференцията продължи с доклади и презентации на успешни дигитални иновации и примери от различни академични институции от франкофонския свят. Във втория ден събитието ще се раздели на специализирани сесии, в рамките на които учени, докторанти и преподаватели ще представят водещите тенденции и ще начертаят нови модели на сътрудничество в помощ на дигиталната трансформация на университетите.