Начало / Новини / Новини и събития / Международен симпозиум „АРТ-еко 2022“

   
Международен симпозиум „АРТ-еко 2022“

От 10 до 16 септември 2022 г. в Творчески дом „Китен“ беше проведен международният симпозиум „АРТ-еко 2022“, в който участваха преподаватели и докторанти от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

В симпозиума се включиха проф. дн Лаура Димитрова, проф. д-р Бисера Вълева, проф. д-р Стефан Алтъков , гл. ас. д-р Явор Грънчаров, гл. ас. д-р Венцислава Стоянова, гл. ас. д-р Красимира Дренска, гл. ас. д-р Цвета Петрова, гл. ас. д-р Любен Кулелиев, д-р Николета Иванова-Стоимирова, д-р Десислава Александрова, докторант Марина Александрова, докторант Даниела Тенева и докторант Ваня Вълкова.

1-1

Лаура Димитрова, „Следи“

Симпозиумът беше реализиран с подкрепата на два проекта за художествено-творческа дейност по Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет - „ЕКО-арт 2022“ с ръководител проф. дн Лаура Димитрова и „АРТелие“ с ръководител проф. д-р Бисера Вълева, както и с подкрепата на Факултета по науки за образованието и изкуствата в лицето на неговия декан проф. дпн Милен Замфиров, който посети симпозиума и поздрави участниците.

2-2

Катарина Джорджевич, „Отражение“

По покана на проф. дн Лаура Димитрова в симпозиума участва проф. Катарина Джорджевич от Нишкия университет, Сърбия, а по покана на проф. Бисера Вълева участва доц. д-р Ана Милованович от Белградския университет, Сърбия.

3-3

 

4-4

 

 

По време на симпозиума участниците създадоха творби на екологична тема, които ще бъдат представени в две изложби.

5-5

Изложбата „ЕКО“ с куратор проф. Лаура Димитрова ще бъде открита в галерия „Алма Матер“ на Софийския университет през октомври 2022 г.

6-6

Творба на Марина Александрова

Изложбата „Между пясък и пяна. Преформулиране“ с куратор проф. Бисера Вълева ще бъде открита в софийската галерия „София прес“ през втората половина на януари 2023 г.

Симпозиумът АРТ-еко 2022 обединява две творчески инициативи: второто издание на пленера по живопис по проект „ЕКО-арт 2022“ с ръководител проф. Лаура Димитрова и третото издание на лендарт пленера по проект „АРТелие“ с ръководител проф. Бисера Вълева.

7-7

Творба на Венцислава Стоянова

Пленерът по живопис, от който са представените по-долу творби, поставя акцент на свободната авторска интерпретация на тема екология.

Ленд арт пленерът е с фокус върху „другия“, върху различния поглед към художници, визуални похвати, позната философия, митове, приказки и злободневни събития.

Представените примери са детайли от работите на участниците, за които проф. Бисера Вълева казва: „Те са суровият материал, който ще послужи за извеждането на идеята и реализиране на окончателното произведение, защото, (ще перифразирам Ружа Маринска) – това не е просто продължение на личния творчески път, а овладяване на нови пластични територии“.