Начало / Новини / Новини и събития / Международен научен семинар „The Early Modern Period in the Balkans and Central Europe – Sources, Methods and Concepts“

   
Международен научен семинар „The Early Modern Period in the Balkans and Central Europe – Sources, Methods and Concepts“

Центърът за регионални изследвания (ЦРИА) и анализи и Историческият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организираха международния научен семинар „The Early Modern Period in the Balkans and Central Europe – Sources, Methods and Concepts“, който се проведе в Конферентната зала на Софийския университет между 22 и 25 юни 2022 г.

Събитието беше открито от доц. д-р Мира Маркова, декан на Историческия факултет, и от доц. д-р Мария Баръмова, ръководител на проект „Ранното ново време на Балканите и в Централна Европа – източници, методи, концепции/ The Early Modern Period in the Balkans and Central Europe – Sources, Methods and Concepts“. И в двете слова беше подчертана важността на подобни форуми и инициативи за изграждане на професионални мрежи сред изследователите на Новата история.

1-1

Събитието събра млади и утвърдени учени от водещи университети в Австрия, България, Унгария и Чехия, които дискутираха различни аспекти на Ранното ново време на Балканите и в Централна Европа. Докладите бяха обособени в седем панела, обхващащи теми като всекидневието в османските земи и Централна Европа, връзката между архитектурата и властта, данъчното облагане, аристокрацията и дипломацията в Хабсбургската монархия.

20220623_122609

Снимка: ЦРИА

В рамките на събитието участниците заедно с Кирила Атанасова (ЦРИА) направиха пешеходна обиколка на центъра на София и дискутираха на място проблемите с културното наследство от османския период. Освен това посетиха и Боянската църква, където научиха от гл. ас. д-р Георги Сенгалевич (НАИМ – БАН) за последните открития в архитектурния паметник.

1-3

Семинарът „The Early Modern Period in the Balkans and Central Europe – sources, methods and concepts “ е част от инициативата „Централноевропейски семинари – „Мостове в Ранната нова история“ (CEW): Международни семинари за млади историци от Австрия, България, Словакия, Словения, Чехия, Унгария и Украйна, посветени на Ранното ново време“ , чиито цели са създаването на мрежа от контакти и подобряване на комуникацията между младите и утвърдените изследователи на Ранното ново време.

1-2

Събитието се финансира от Фонд „Научни изследвания“ към СУ „Св. Климент Охридски“, договор № 80-10-58/ 10.05.2022.

20220625_105605

Снимка: ЦРИА

111