Начало / Новини / Новини и събития / Лятно докторантско училище Big Data Summer School’2018

   
Лятно докторантско училище Big Data Summer School’2018

От 8 до 15 юли 2018 г. в гр. Банкя се провежда Лятно докторантско училище на тема Big Data Summer School. То е организирано от Факултета по математика и информатика на Алма матер и е подкрепено от проект на Докторантския център „Св. Климент Охридски“ № BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В лятното докторантско училище участват единадесет докторанти от Факултета по математика и информатика и от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет.

4

Гост-лектори на докторантското училище са проф. Греъм Кемп от Техническия университет Чалмърс в Гьотеборг, Швеция, проф. Васил Василев от Изследователския център за киберсигурност към лондонския Метрополитън Юнивърсити, доц. д-р. Милена Добрева, ръководител на Катедра „Библиотекознание и информатика“ в Университетския колеж в Лондон, ст. н. с. д-р Преслав Наков, секция „Арабски езикови технологии“ към Катарския институт по компютърни изследвания, проф. Галя Ангелова и доц. Светла Бойчева от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките.

6

В поредица от формални и неформални разговори докторантите имат възможност да почерпят от опита на преподавателите от Факултета по математика и информатика, да се обучават в курсове и семинари по Big Data, R, Python. Всеки докторант ще представи накратко своята теза пред останалите, както и предизвикателствата, пред които е изправен.

В рамките на училището се предвижда запознаване на докторантите с проекти, в които могат да участват.

3